disertacija
Odvjetništvo kao poduzetništvo

Daša Panjaković Senjić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola