diplomski rad
URBANA VODENA STANIŠTA, ZANEMARENI IZVORI BIORAZNOLIKOSTI – USPOREDBA ZAJEDNICA TRZALACA (CHIRONOMIDAE, DIPTERA) U FONTANAMA, BAJERIMA I RIJECI DRAVI

Matija Kresonja (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju