diplomski rad
UTJECAJ SELENITA NA RAST I ANTIOKSIDACIJSKI ODGOVOR ZELENE MIKROALGE Monoraphidium cf. contortum

Ana Pilipović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju