diplomski rad
ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA RUTVICE (Ruta graveolens L.) DOBIVENIH OPTIMIRANOM EKSTRAKCIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/LIMUNSKA KISELINA

Dora Flačer (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju