Magdić, Viktor: Transportni problem i problem asignacije kao metode za donošenje optimalnih odluka

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations