master's thesis
Arhetip - od dječjeg izraza do visoke umjetnosti

Dorotea Cvijanović (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
The Academy of Arts Osijek
Department of Fine Arts