undergraduate thesis
INTENSITY OF LIVESTOCK PRODUCTION IN THE OSIJEK-BARANJA COUNTY IN 2012. YEAR

Anja Gorup (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleINTENZIVNOST STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI
AuthorAnja Gorup
Mentor(s)Jadranka Deže (thesis advisor)
Abstract
Osječko-baranjska županija raspolaže sa 212.013 ha poljoprivrednih površina od kojih su oranice, livade i pašnjaci u službi stočarstva na 206.366 ha. U pogledu stočarske proizvodnje, na području OBŽ razvijeno je govedarstvo, s naglaskom na proizvodnju mlijeka, svinjogojstvo, peradarstvo, konjogojstvo, ovčarstvo te kozarstvo. Korištenjem obrasca za izračunavanje uvjetnog grla stoke, a prema prikupljenim podacima i izračunima, dobivena je razina intenzivnosti stočarske proizvodnje na području OBŽ. U proizvodnji najviše je zastupljeno govedarstvo sa 0,2127 UG/ha i svinjogojstvo sa 0,0658 UG/ha. Slijede ovčarstvo sa 0,0203 UG/ha, konjogojstvo sa 0,0012 UG/ha te kozarstvo sa 0,0009 UG/ha i peradarstvo sa 0,0004 UG/ha. Dobiveni iznosi doveli su do utvrđivanja razine intenzivnosti proizvodnje koja iznosi 0,3013 UG/ha što predstavlja slabu intenzivnost stočarske proizvodnje Županije. Rezultati govore kako je neophodno intenzivirati stočarsku proizvodnju (mlijeko, meso) kao stratešku granu gospodarstva. Prema realnim mogućnostima stočarske proizvodnje, Županija bi mogla proizvoditi znatno veće količine svih proizvoda životinjskog podrijetla u odnosu na potrebelokalnog, ali i nacionalnog stanovništva
Keywordsintensity of livestock production LU
Parallel title (English)INTENSITY OF LIVESTOCK PRODUCTION IN THE OSIJEK-BARANJA COUNTY IN 2012. YEAR
Committee MembersJozo Kanisek
Ljubica Ranogajec
Davorin Turkalj
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-03-03
Parallel abstract (English)
Osijek-Baranja County has 212,013 ha of farm land of which arable land, meadows and pastures are in the service of livestock farming on 206,366 ha. In terms of livestock production in the area OBC is developed breeding of cattle, with emphasis on the production of milk, pigs, poultry, horses, sheep and goats. Using the form to calculate the conditional head of cattle, according to collected data and calculations, it is obtained the resulting level of intensity of livestock production in the area OBC. In the production of most represented are breeding of cattle with 0.2127 LU/ha and pig with 0.0658 LU/ha. Followed by breeding of sheep with 0.0203 LU/ha, horses with 0.0012 LU/ha, goats with 0.0009 LU/ha and poultry with 0.0004 LU/ha. The resulting amounts have led to the determination of the level of intensity of production, which amounts to 0.3013 LU/ha, which represents low intensity livestock production of County. The results indicate that it is necessary to intensify livestock production (milk, meat) as a strategic sector of the economy. According to the real possibilities of livestock production, the
Parallel keywords (Croatian)intenzivnost stočarske proizvodnje uvjetna grla
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:227541
CommitterJosipa Vrbanić