master's thesis
FOREIGN TRADE TURKEY MEAT

Anita Šego (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleVANJSKO – TRGOVINSKA RAZMJENA PUREĆEG MESA
AuthorAnita Šego
Mentor(s)Ružica Lončarić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada bio je prikazati trenutno stanje proizvodnje i vanjskotrgovinske razmjene puretine u Republici Hrvatskoj. Proizvodnji pura su pridonijeli i novčani poticaji u poljoprivredi, Vladin Operativni program za razvoj peradarstva s kreditiranjem 50 posto nepovratnih sredstava uz minimalne kamate, te uskoro, nadamo se dobivena, dugoočekivana oznaka zemljopisnog podrijetla Zagorskom puranu. Na ovaj način registrirani naziv glede pravog podrijetla proizvoda, te ne narušavanja ugleda proizvoda. Suvremeni način života i želja za što boljim izgledom i zdravljem, jednostavno nameću upotrebu puretine u svakodnevnom životu kao nezaobilaznu namirnicu. Stoga ni ne čudi da potrošnja purećeg mesa u Hrvatskoj bilježi pozitivne trendove, a to nam je dobra perspektiva za ulaganje sredstava u proizvodnju te za udruživanje poljoprivrednika i tvrtki kako bi postigli što veću konkurenciju na tržištu, ne samo hrvatskom nego i na europskom, pa čak i na svjetskom. To nam potvrđuje i nedavno priznanje. Naime, Vindijina industrija mesa Vindon iz Slavonskog Broda, naš najveći proizvođač puretine, uspostavila je normu IFS (International Food Standard). Ovaj međunarodno priznati standard jamči dobro upravljanje kvalitetom u svim aspektima poslovanja.Istraživanjem u trgovačkim centrima utvrđeno je da je većina prerađevina od purećeg mesa proizvedena u Hrvatskoj (najveći dio u Vindonu), što je pozitivan pomak, no nigdje se ne navodi odakle je uvezeno meso od kojeg je prerađevina proizvedena. Uz uvođenje oznake izvornosti, taj problem bi uskoro trebao biti riješen.
Keywordsturkey meat production market
Parallel title (English)FOREIGN TRADE TURKEY MEAT
Committee MembersTihana Sudarić
Zlata Kralik
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-16
Parallel abstract (English)
The aim of this paper is to present the current state of production and foreign trade of turkey in Croatia. Production of turkeys have contributed and cash incentives in agriculture, the government's Operational Programme for the Development of poultry crediting 50 percent of the grant with minimal interest, and soon, we hope obtained, long-awaited geographical indications Zagorski turkey. In this way, the registered name as to the true origin of the products, and not the reputation of the product. Modern lifestyles and the desire for a better appearance and health, simply impose the use of turkey in everyday life as an inevitable ingredient. It is no surprise that the consumption of turkey meat in Croatia recorded a positive trend, and that gives us a good perspective for investing in production and farmers' union and the company to achieve a high degree of competition in the market, not only Croatian but also in Europe, and even and the world. This is confirmed by the recent recognition. The meat industry of Vindija, Vindon from Slavonski Brod, our largest turkey producer, has established a standard IFS (International Food Standard). This internationally recognized standard ensures good quality management in all aspects of business. The study of shopping malls found that most products of turkey meat are produced in Croatia (most of the Vindon), which is a positive step, but does not state where the imported meat from which the products produced. With the introduction of the designation of origin, this problem should soon be resolved.
Parallel keywords (Croatian)pureće meso proizvodnja tržište
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:499438
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner