master's thesis
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT EUROPEAN RAGWEED (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) POPULATIONS

Ivana Sabo (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Metadata
TitleMORFOLOŠKA OBILJEŽJA AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) RAZLIČITIH EUROPSKIH POPULACIJA
AuthorIvana Sabo
Mentor(s)Edita Štefanić (thesis advisor)
Abstract
Ambrosia artemisiifolia je podrijetlom iz Sjeverne Amerike. Zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagodbe na raznovrsna staništa, ambrozija se iz svoje uže postojbine proširila gotovo po cijelom svijetu. U ovom radu izneseni su rezultati istraživanja biljaka ambrozije čije je sjeme dobiveno s različitih područja i to: Francuske, Madžarske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Italije, SAD-a i Kanade. Rezultati morfometrijskih mjerenja su pokazali značajnu varijabilnost u pogledu početka cvatnje, dužine muške cvati, izduživanja stabljike, nadzemne biomase i bazalnog diametra stabljike. Početak cvatnje kako muških tako i ženskih cvati znatno se razlikovao među ispitivanim populacijama. Najranije su s cvatnjom započele biljke iz Njemačke, a najkasnije iz SAD-a. Prosječno najkraća muška cvat izmjerena je kod biljaka iz SAD-a i Bosne i Hercegovine, dok su najdužu mušku cvat ostvarile biljke iz Madžarske (Martonvasar). Mjerenjem visine biljke na kraju vegetacije također su utvrđene signifikantne razlike. Populacija ambrozije iz Njemačke bila je znatno niža od ostalih. Po visini su se isticale populacije Italije i Francuske (Dions), a također i SAD-a. Najmanja biomasa utvrđena je za populaciju ambrozije porijeklom iz Njemačke, dok je ambrozija iz SAD-a ostvarila najveći prinos nadzemne biomase i najveći bazalni diametar stabljike. Granjanje stabljke je sukladno tome i najizraženije kod Američke populacije, dok je ambrozija iz Njemačke,uz Madžarsku (Martonvasar) razvila signifikantno najmanji broj grana po biljci.
Keywordsragweed population morphological characteristics
Parallel title (English)MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT EUROPEAN RAGWEED (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) POPULATIONS
Committee MembersSiniša Ozimec
Sanda Rašić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Zaštitu bilja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Phytomedicine
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production; specializations in: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Study specializationPlant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-06-30
Parallel abstract (English)
Common ragweed Ambrosia artemisiifolia is native form North America. Due to his adaptability to new habitats, ragweed has been spread almost all over the world. This work presents results of investigation different ragweed populations from France, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Germany, Italy, USA and Canada. Results of morphometric measurements showed significant variability in beginning of flowering period, elongation of male inflorescences, elongation of steam, aboveground biomass and in basal steam diameter. Starting of flowering male and female inflorescences significantly differ among investigated ragweed populations. Ragweed from Germany started with earliest flowering, and population from USA begins to flower very late. Average shortest female inflorescence was noticed in USA and Bosnia and Herzegovina population, but longest inflorescence was evident in plants from Hungary (Martonsvasar). Plant height between investigate ragweed populations also showed significant differences. Lowest plant height was evident in German population, while the highest were populations from Italy and France (Dions), as well as from USA. Significantly low plant biomass was measured on German population, but USA had the highest biomass production as well as basal steam diameter. Branching was accordingly the higher in American population, but Germany and Hungarian (Martonvasar) population had significantly less number of branches per plan
Parallel keywords (Croatian)ambrozija populacija morfološka obilježja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:606431
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner