master's thesis
MORPHOLOGY AND ORGANOGENESISOF APPLE (MALUS DOMESTICA BORH.) GROUP JONAGOLD

Klementina Radoš (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitleMORFOLOGIJA I ORGANOGENEZA JABUKE (MALUS DOMESTICA BORH.) GRUPE JONAGOLD
AuthorKlementina Radoš
Mentor(s)Aleksandar Stanisavljević (thesis advisor)
Abstract
Evaluacija sorti grupe Jonagold provedena su 2012. i 2013. godine na osnovu istraživanja i praćenja biologije te morfoloških parametara (organogeneze), a za potrebe introdukcije istih u području Istočne Hrvatske. Istraživanja su provedena na pokušalištu Poljoprivrednog instituta Osijek (lokalitet Tovljač, Istočna Slavonija). Provedeno je istraživanje na pet klonova sorte Jonagold (Decosta, Novajo, Supra, Jonaprince i Jonagold – standard). Stabla su starosti pet godina (knip sadnice, 2011.) cijepljene na podlozi M 9 (NAKB T337) uzgojnog oblika vitko vreteno. Te su rađena slijedeća pomotehnička mjerenja: mjerenje TCSA, mjerenje rodnog volumena, brojanje cvjetnih gronja, mjerenje prosječne dužine grane, utvrđivanje gustoće cvatnje, mjerenje udaljenosti prvog elementa od provodnice i utvrđivanje postotka štrljaka. Najveći prosječni TCSA 2012. godine utvrđen je kod sorte Decosta, a najmanji kod sorte Jonagold. Godine 2013. najveći prosječni TCSA utvrđen je kod sorte Decosta, a najmanji kod sorti Jonagold i Jonaprince. Najveći rodni volumen 2012. godine utvrđen je kod sorte Jonagold Supra a najmanji kod sorte Jonaprince. Godine 2013. najveći rodni volumen utvrđen je kod sorte Jonagold Supra, a najmanji rodni volumen utvrđen je kod sorte Jonaprince. Na osnovu brojanja cvjetnih gronja po stablu najveći broj cvjetnih gronja utvrđen je kod sorte Novajo a najmanji kod sorte Decosta. Najveća prosječna dužina grane utvrđena je kod sorte Decosta, a najmanji kod sorte Jonagold Supra. Najveća gustoća cvatnje utvrđena je kod sorte Decosta, a najmanji kod sorte Jonagold Supra, dok je jednaka kod sorti Jonaprince i Jonagold. Prosječna udaljenost prvog rodnog elementa od provodnice je najveća kod sorte Jonagold a najmanja kod sorte Jonagold Supra. Najveći postotak štrljaka utvrđen je kod sorte Jonaprince a najmanji kod sorte Jonagold Supra. Najveći postotak štrljaka rodnih grana ima sorta Jonagold Supra, a najmanji Jonagold, dok nema kratkih rodnih grana kod sorte Decosta, Novajo i Jonaprince. Najveći postotak dugih rodnih grana ima sorta Jonagold Supra i Jonagold a najmanji Jonaprince i Decosta.Na temelju rezultata istraživanja dolazimo do zaključka da postoje morfološki značajne razlike između promatranih sorti. Prvenstveno se genotipske razlike odnose na organogenezu stvaranja rodnih elemenata te dinamiku pojavnosti i distribuciju nastalih plodova što je između ostalog uvjetovano i kutevima lateralnih izboja te evidentnim razlikama u vigoru pojedinih sorti.
KeywordsJonagold organogenesis TCSA fruit canopy volume
Parallel title (English)MORPHOLOGY AND ORGANOGENESISOF APPLE (MALUS DOMESTICA BORH.) GROUP JONAGOLD
Committee MembersMiroslav Lisjak
Brigita Popović
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Fruit Growing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFruit growing, viticulture and wine production
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
Evaluation of varieties Jonagold group was conducted in 2012 and 2013 on the basis of biology and morphological parameters (organogenesis), for the introduction of agro-ecological conditions of Eastern Slavonia. Studies were conducted at the Agricultural Institute Osijek (locality Tovljač, Eastern Slavonia). The research was performed on five clones Jonagold (Decosta, Novajo, Supra, Jonaprince and Jonagold – standard). Trees are aged for five years (knip seedlings, 2011) grafted on M9 rootstock (NAKB T337), tree forms of a slender spindle. There were made following pomological and technical measurements: measuring the TCSA, measuring the growth volume, counting of flower spurs, measuring an average length of branches, determining the density of flowering, measuring the distance of the first element of the entries and determine the spur percentage. The highest average TCSA in 2012 was determined in varieties Decosta, and lowest in Jonagold. In 2013, the highest average TCSA was found in the cultivar DeCosta, and lowest in Jonagold and Jonaprince. The highest fruit canopy volume in 2012 was determined in Jonagold Supra and the lowest in cv Jonaprince. In 2013 the highest fruit canopy volume was determined in Jonagold Supra, and the lowest fruit canopy is determined by the variety Jonaprince. Based on the counting of flower spurs per tree largest number of flower spurs was determined in Novaya varieties and the lowest in cv Decosta. The highest average length of branches was observed in varieties Decosta, and the shortest in Jonagold Supra. The highest flowering density index was found in varieties Decosta, and lowest in Jonagold Supra, while the same in the varieties Jonaprince and Jonagold. The average distance of the first element of gender-through is highest for Jonagold and the lowest in Jonagold Supra. The largest percentage spur shoots was found in the cultivar Jonaprince and lowest in Jonagold Supra. The largest percentage of spur shoots on fruit branches has Jonagold Supra, and the lowest Jonagold, while no short fruit branches are found at variety Decosta, Novajo and Jonaprince. The highest percentage of long fruit branches have Jonagold and Idared Supra and the lowest Jonaprince and Decosta.
Parallel keywords (Croatian)Jonagold organogeneza TCSA rodni volumen
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:956051
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner