master's thesis
THE IMPACT OF LITTER ON THE WELFARE OF DAIRY COWS

Kristijan Sovina (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitleUTJECAJ STELJE NA DOBROBIT MLIJEČNIH KRAVA
AuthorKristijan Sovina
Mentor(s)Pero Mijić (thesis advisor)
Abstract
U ovom diplomskom radu opisane su tri vrste stelje u stajama sa ležišnim boksom. Stelje koje su istraživane su bile kompostirajuća stelja, stelja od gline i trske, pješčani pod i sintetički pod. Istraživanje je provedeno kako bi se dobili zaključci i rezultati mogućnosti korištenja ovih stelja u različitim klimatskim uvjetima, isto tako i njihov učinak na smanjenje oboljenja, povećanje proizvodnje i smanjenje remonta stada. Utvrđeno je da staja sa kompostirajućim ležišnim boksom ima najveću mogućnost opstanka u maritimnim klimatskim uvjetima, dok u kontinentalnim klimama ima nešto lošije rezultate zbog niskog prosjeka temperatura tijekom hladnijih perioda godine. U stajama gdje je stelja zamijenjena pijeskom gornji slojevi su ostajali suhi. Međutim, pijesak je imao veliku emisiju amonijaka zbog čega se često i ne prakticira. Stelja od suhe gline i trske se pokazala kao dobra podloga, no češće je bilo potrebno mijenjati gornji sloj, koji vrlo brzo poprima žitkost. To opet u konačnici povećava emisiju amonijaka i narušava higijenske uvjete. Najbolje rezultate je dala kompostirajuća stelja bez obzira na klimu. Ona osigurava zadovoljavajuće higijenske uvjete jer od svih proučavanih stelja najduže ostaje suha. Mogućnost korištenja ove stelje u stočarskoj proizvodnji je svakako zanimljiva proizvođačima koji sami proizvode hranu za svoja gospodarstva.
Keywordsstable litter resting box.
Parallel title (English)THE IMPACT OF LITTER ON THE WELFARE OF DAIRY COWS
Committee MembersVesna Gantner
Boris Antunović
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique, specialization: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-04-02
Parallel abstract (English)
This thesis describes the three types of litter in the stables with the resting box. Litter under research were composting litter, litter made of clay and reeds, sand floor and synthetic floor. The research was conducted in order to get the conclusions and results of use of this litter in different climatic conditions, as well as their impact on reducing disease, increasing production and reducing overhaul of herds. It was found that a stable with composting resting boxes has the greatest chance of survival in the maritime climate, while in continental climates, it is somewhat worse due to the low average temperature during the cooler periods of the year. In the stables, where the litter was replaced with sand, upper layers remained dry. However, the sand had a great ammonia emissions which is why it is not often practiced . Litter of dry clay and reed has proved to be a good foundation, but more often it was necessary to change the top layer, which rapidly acquires fluidity. This in turn eventually increases the emission of ammonia and undermines hygienic conditions. The best results were obtained with composting litter regardless of climate. It provides a satisfactory hygienic conditions because of all the studied litter it stays dry for the longest period. The possibility of using the litter in livestock production is certainly interesting to manufacturers who produce their own food for their farms.
Parallel keywords (Croatian)staja stelja ležišni boks
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:159873
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner