undergraduate thesis
Importance of the role of medical personnel in the experience of unfplesant medical test - EMNG

Matea Franjić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleVažnost uloge medicinskog osoblja u doživljavanju neugodne medicinske pretrage - EMNG
AuthorMatea Franjić
Mentor(s)Svetlana Tomić (thesis advisor)
Abstract
Cilj: Cilj je istraživanja utvrditi utječe li informiranost pacijenta i pozitivan pristup medicinskog osoblja na pacijentov doživljaj neugode i boli EMNG pretrage. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao prospektivno, na Klinici za neurologiju KBC-a Osijek u laboratoriju za elektromioneurografiju. Ispitanici i metode: Ispitanici koji su upućeni na elektromioneurografiju na Klinici za neurologiju KBC-a Osijek. U ispitivanje je ukupno bilo uključeno 100 ljudi obaju spolova. Metoda ispitivanja bio je anonimni anketni upitnik dizajniran za potrebe istraživanja. Upitnik se sastojao od 31 pitanja, od kojih je 7 demografskog karaktera, 6 pitanja se ispunjava prije same pretrage EMNG-a, poslije pretrage odgovara se na 8 pitanja koja se odnose na informiranost i pristup osoblja. Ocjenu slaganja s tvrdnjama koje se odnose na dobivene informacije o pretrazi i medicinskom osoblju pacijent daje odgovaranjem na 10 pitanja Likertovog tipa (ocjene od 1 do 5, gdje je 1 – uopće ne, a 5 – u potpunosti da) . Rezultati: Prema rezultatima možemo vidjeti da su većinom ispitanici bili dobro informirani o samoj pretrazi te ocijenili ocjenom 5 ljubaznost osoblja, ugodan osjećaj tijekom pretrage te povjerenje koje su imali u medicinsko osoblje. Isto tako razina boli nakon pretrage smanjila se i iznosila 3 od mogućih 7, za razliku od početnih očekivanih 4 od mogućih 7. Zaključak: Analizom rezultata dobivenih istraživanjem možemo utvrditi da je informiranost pacijenata pozitivno povezana s pretragom, kao i pozitivan pristup, ljubaznost i podrška medicinskog osoblja, isto tako i osjećaj povjerenja pacijenata koji su imali u osoblje tijekom trajanja pretrage, može u velikoj mjeri smanjiti nelagodu i bol same pretrage.
Keywordselectromyoneurography awareness medical staff Clinic of Neurology Clinical Hospital Center Osijek
Parallel title (English)Importance of the role of medical personnel in the experience of unfplesant medical test - EMNG
Committee MembersSvetlana Tomić (committee member)
Branko Radanović (committee member)
Dunja Degmečić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Neurology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUniversity undergraduate study; specialization in: nursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-21
Parallel abstract (English)
Objective: The aim of this study is to determine whether the awareness of patients and positive approach of the medical staff affect patient's feeling of discomfort and pain during EMNG examination. Study outline: The research was prospective, conducted at the Clinical Hospital Center Osijek in the Laboratory for electromyoneurography. Participants and methods: The research included patients referred to electromyoneurography at the Clinic of Neurology at the CHC Osijek. There were 100 patients of both sexes included in the research. Specifically designed survey was used to gather the dana. The questionnaire consisted of 31 question, 7 of which were to get the demographic data, 6 were designed to be answered before the examination, and 8 after. These questions were concerned with the patents' awareness and approach of the medical staff. The questionnaire for evaluating staff and patients' awareness consisted of 10 questions and was a Likert-type one with evaluation marks ranging from 1 to 5 (1 – absolutely not; 5 – absolutely yes) Results: The results show that participants were mostly aware of the nature of the examination. Grand total evaluation mark for the attentiveness of the staff was 5. Most patients described they felt comfortable during the examination. The staff was described as trusting and attentive. The pain level after the examination dropped from 4 out of 7 (before the examination) to 3 out of 7. Conclusion: The analysis of the results showed positive correlation between the patients' awareness and the examination, as well as positive approach, attentiveness and support of the medical staff. Furthermore, the feeling of trust between patients and staff also affects positively the examination and lowers the feeling of pain and discomfort of patients.
Parallel keywords (Croatian)elektromioneurografija informiranost pacijenta medicinsko osoblje Klinika za neurologiju Klinički bolnički centar Osijek
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:234738
CommitterBisera Kopf