master's thesis
Use and abuse of analgetics in women during the menstrual cycle

Ivica Vranjić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleUporaba i zlouporaba analgetika kod žena tijekom menstrualnog ciklusa
AuthorIvica Vranjić
Mentor(s)Dunja Degmečić (thesis advisor)
Abstract
Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrđivanje učestalosti uporabe analgetika u svrhu liječenja menstrualne boli, ispitvanje promjena u ponašanju povezanih sa uporabom analgetika, te ispitati mogući nastanak psihičke ovisnosti o analgeticima. Istraživanje je bilo provedeno kao presječna studija. Ispitanici su bili 130 studentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom koji je sadržavao pitanja o demografskim obilježjima, navikama uporabe analgetika, promjenama u raspoloženju koji se pojavljuju tijekom menstruacijskih bolova i promjenama u raspoloženju povezanih sa uporabom analgetika. U anonimni anketni upitnik uključena su bila i 4 pitanja koja su predstavljala prilagođeni CAGE upitnik za identifikaciju kliničkih znakova ovisnosti. Sve P vrijednosti su bile dvostrane, te je razina značajnosti postavljena na 0,05. Prema rezultatima ustanovljeno je da prevalencija dismenoreje iznosi 87,7%, te da 90% svih ispitanica koristi analgetike u svrhu liječenja dismenoreje. Zaključeno je da uporaba analgetika ovisi o intenzitetu boli i da većina ispitanica koristi analgetike u slučaju kada je bol izuzetno jaka i ne prolazi. Ustanovljeno je da kod 57,3% ispitanica menstrualna bol u potpunosti prestaje nakon uporabe analgetika, dok je kod ostalih bol i dalje pristna, ali se lakše podnosi. Rezultati ukazuju na pojavu promjena u rasploženju tijekom menstruacije u 64,6% ispitanica, te se većina ispitanica osjeća bolje nakon uporabe analgetika. U slučaju kada pristup analgetiku nije omogućen, 60,8% ispitanica osjeća se lošije. Na temu pristupa analgeticima ustanovljeno je da se većina ispitanica ne savjetuje sa liječnikom zbog dismenoreje te istodobno koriste analgetike za koje nemaju liječničku preporuku. Rezultati CAGE uputnika nisu pokazali niti jedan slučaj koji bi ukazao na kliničku indikaciju ovisnosti o analgeticima.
Keywordsabuse addiction analgesics dysmenorrhea
Parallel title (English)Use and abuse of analgetics in women during the menstrual cycle
Committee MembersMarija Heffer
Ljiljana Radanović Grgurić
Dunja Degmečić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Pharmacology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeUniversity graduate studies of medicine
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-06
Parallel abstract (English)
The objectives of this research were to establish the frequency of analgesic use for relieving menstrual pain, study mood changes related to the use of analgesics and examine the possible occurrence of psychological addiction to analgesics. The research was conducted as a cross-sectional study. The participants were 130 female students of the University of Josip Juraj Strossmayer Osijek. The data were collected by using an anonymous questionnaire which included questions about demographic characteristics, habits related to the use of analgesics, mood changes during menstrual pain and mood changes related to the use of analgesics. The questionnaire also included 4 questions which represented an adjusted CAGE questionnaire to evaluate clinical signs of addiction to analgesics. All P values were two-sided and the level of significance was set at 0.05. According to the results, it was found that the prevalence of dysmenorrhea was 87.7% and that 90% of the participants used analgesics to relieve the menstrual pain. It was concluded that the use of analgesics depended on the intensity of the pain and that most of the participants used analgesics in case when the pain was severe and not subsiding. The pain subsided completely in 57.3% of the participants, whereas the rest claimed that the pain was still present but easier to bear. The results indicated mood changes during menstrual pain in 64.6% of the participants and the fact that most of the participants felt better after the use of analgesics. In case there was no access to analgesics, 60.8% of the participants felt worse. Regarding the access to analgesics, it was established that most of the participants did not consult their doctor about dysmenorrhea and, at the same time, used analgesics that were not prescribed by a physician. The results of the CAGE questionnaire did not show any single case which could confirm clinical indications to analgesic addiction.
Parallel keywords (Croatian)analgetici dismenoreja ovisnost zlouporaba
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:767021
CommitterBisera Kopf