master's thesis
Fungal infections in ICU patients

Maša Kraus (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleGljivične infekcije kod bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja
AuthorMaša Kraus
Mentor(s)Domagoj Drenjančević (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja: Cilj je bio istražiti epidemiologiju, etiologiju i kliničke karakteristike gljivičnih infekcija kod pacijenata uJIL-u (2012.-2014.), utvrditi vrste patogena, najčešća mjesta izolacije, rizične čimbenike za razvoj gljivične infekcije te ishode. Ustroj studije: Studija je retrospektivna. Ispitanici i metode: Ispitanici su pacijenti liječeni u JIL-u Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Osijek u razdoblju 2012.-2014. godine. Podatci su prikupljeni iz arhive, odnose se na izolate gljiva iz različitih uzoraka te sadrže informacije o dijagnozi koju je postavio mikrobiološki laboratorij na temelju uzoraka sakupljenih u JIL-u, kliničkim karakteristikama pacijenta prije dolaska u JIL i tijekom boravka u JIL-u. Rezultati: Kao najčešća vrsta u inficiranih i koloniziranih pacijenata definirana je C. albicans, prati ju C. glabrata. Najvišu stopu smrtnosti u gljivama inficiranih pacijenata ima C. albicans i najčešće je izolirana iz aspirata traheje, potom iz urina. Uočeno je kako je broj koloniziranih značajno veći nego broj inficiranih nekom Candida vrstom. Muški spol i sepsa uočeni su kao rizični faktori za razvoj infekcije, a povezanost dobi, spola, gastrointestinalnih komorbiditeta, prijema sa odjela abdominalne kirurgije, nedavna operacija kao i prijašnja upotreba antibiotika nisu dokazane kao čimbenici povezani sa lošijim ishodom pacijenta. Zaključak: Candida albicans je patogen koji uzrokuje najviše kolonizacija, infekcija i smrtnosti pacijenata koji borave u JIL-u. Incidencija liječenih gljivičnih infekcija s dokazanom etiologijom tokom godina u JIL-u KBC Osijek u razdoblju 2012.-2014. smanjila se. Sepsa i muški spol pacijenta uočenisu kao rizični faktor za razvoj gljivičnih infekcija.
KeywordsCandida species infection ICU colonization risk factors
Parallel title (English)Fungal infections in ICU patients
Committee MembersDubravka Ivić
Suzana Bukovski Simonoski
Domagoj Drenjančević
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Medical Microbiology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeUniversity graduate studies; medicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel abstract (English)
FUNGAL INFECTIONS IN ICU PATIENTS Objectives: The main objective of this study was to investigate the epidemiology, etiology and clinical characteristics of fungal infections in patients who have resided in the ICU, Clinical Hospital Osijek (2012.- 2014.), to determine the type of pathogen, the most common sites of isolation of pathogens, risk factors for fungal infection and its outcomes. Study design: The study was retrospective. Participants and methods: The subjects were patients treated in the ICU of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care, Clinical Hospital Osijek in the period 2012.-2014. Data were collected from the archives. Data was relating primarily to the fungus isolates from different samples, information about the diagnosis of fungal colonisation, treatment and patient clinical caracteristics before and during staying in ICU. Results: The most frequent species in both infected and colonized patients was C. albicans, and than C. glabrata. The highest mortality rate in the group of infected patients had C. albicans (60%) and it was mostly isolated from the tracheal aspirate, and then the urine. It was noticed that the number of colonized patients is significantly higher than the number of patients who are infected with a Candida spp. Male and sepsis were observed as risk factors for infection, and the association of age, sex, gastrointestinal comorbidities, receipt of the department of abdominal surgery, recent surgery and previous use of antibiotics have not been proven as statistically significant factors associated with letal outcome of the patient. Conclusion: Candida albicans is fungal pathogen that causes the most colonization, infection and mortality of candida infected patients staying in the ICU. The incidence of fungal infections over the years in Osijek ICU during the period 2012.-2014. has decreased, contrary to increasing infections of this kind which have been published in the articles of a major worldwide clinical centers. Male gender and sepsis in patients are the only observed as a risk factor for the development of fungal infections.
Parallel keywords (Croatian)candida vrste infekcija JIL kolonizacija rizični faktori
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:742561
CommitterBisera Kopf