master's thesis
Analysis of academic achievement of medical students

Domagoj Matijević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleAnaliza akademskog uspjeha doktora medicine
AuthorDomagoj Matijević
Mentor(s)Radivoje Radić (thesis advisor)
Abstract
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja je istražiti koji kolegiji na Medicinskom fakultetu u Osijeku mogu poslužiti kao najbolji pokazatelji akademske uspješnosti, odnosno pronaći predmete s najvećom pozitivnom korelacijom sa ocjenskim prosjekom. USTROJ STUDIJE. Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE. Ispitanike čine studenti koji su se školovali i završili Medicinski fakultet u Osijeku u razdobolju izmedu 1998. i 2011. Godine. Materijal istraživanja čine podaci iz arhivskih spisa studenata koji su završili Medicinski fakultet u Osijeku: spol, datum rođenja, akademski uspjeh kroz 4 godine srednje školskog obrazovanja, datum završetka srednje škole, rezultati prijemnoga ispita, datum upisa Medicinskog fakulteta Osijek, postignut akademski uspjeh na svim kolegijima fakulteta. REZULTATI. Ukupan broj obrađenih studenata medicine osječkog fakulteta bio je 405 od čega je 65,2% bilo žena (264), a 34,8% muškaraca (141). Od ukupnoga broja studenata njih 56,8% je studiralo šest godina, a preostalih 43,2% minimalno sedam ili više godine. Ostvareni broj bodova na prijemnom ispitu pozitivno je korelirao sa ukupnim prosjekom ocjena na kraju studija medicine (p<0,001). Ukupni prosjek ocjena na kraju srednje škole i studija medicine pozitivno su korelirali (p<0,001). Duljina studiranja negativno je korelirala sa ukupnim prosjekom ocjena na kraju studija medicine (p<0,001). Najznačajniji prediktori akademskog uspjeha su kolegij biologije (β 0,133), patofiziologija (β 0,095), fizikalna medicina (β 0,092), povijest medicine (β 0,087). ZAKLJUČAK. Akademski uspjeh u srednjoj školi i na prijemnome ispitu pozitivno koreliraju sa akademskim uspjehom na Medicinskome fakultetu u Osijeku. Najbolji prediktor općeg akademskog uspjeha je kolegij biologije.
Keywordsmedical school admission test academic success grade point average
Parallel title (English)Analysis of academic achievement of medical students
Committee MembersBranko Dmitrović
Tatjana Belovari
Radivoje Radić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Neuroscience
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeUniversity graduate studies of medicine
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-06
Parallel abstract (English)
OBJECTIVES. This research aimed to determinee which subjects are the best predictors of overall academic success at the Medical Faculty of Osijek. The goal was to determine which subjects had the most positive correlation with the GPA. STUDY DESIGN.Retrospective study. PARTICIPANTS AND METHODS. The subjects were students who were educated at the Faculty of Medicine Osijek between the academic years of 1998. and 2011. .The data was analyzed based on the students’ archive charts, and they included: gender, date of birth, high school GPA, results of the admission tests, the date of admission and the overall faculty GPA. RESULTS. The results show that out of 405 enrolled students 65,2% (264) were female and 34,8% (141) were mal. 56,8% of the students went to school for 6 years while 43,2% went to school for 7 years or more. The average GPA at the end of the education was 3,83. There was no statistical difference between male (3,77) and female (3,83) students (p=0.123). The Medical faculty admission test correlated positively with the overall graduate GPA(r=0,462; p<0,001). High school GPA also positively correlated with the graduate GPA (r=0,397; p<0,001). The length of the educational period negatively correlated with the overall graduate GPA (r=-0,499; p<0,001). The most significant predictors of academic success were the courses of Biology (β 0,133), Patophysiology (β 0,095), Physical Medicine (β 0,092), History of Medicine (β 0,087) CONCLUSION. Academic success in high school and the medical school admission test has a high positive correlation with the academic success on the Medical faculty os Osijek. The best predictor of overall academic success is the course of Biology
Parallel keywords (Croatian)medical school admission test academic success grade point average prijemni ispit akademski uspjeh prosjek ocjena
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:601994
CommitterBisera Kopf