master's thesis
Risk factors assessment for development of urinary infection after surgical revascularization of myocard

Dušan Petrović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleProcjena rizičnih faktora za nastanak uroinfekcije nakon kirurške revaskularizacije miokarda
AuthorDušan Petrović
Mentor(s)Jozo Kristek (thesis advisor)
Abstract
Ciljevi istraživanja: Utvrditi ukupan broj ispitanika koji su nakon kirurške revaskularizacije miokarda razvili infekciju urološkog sustava te odrediti postoji li povezanost izmeĎu prethodno dokazanih i mogućih faktora rizika. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraţivanje su uključeni ispitanici kojima je na Odjelu za kardijalnu kirurgiju Klinike za kirurgiju KBC-a Osijek u sedmogodišnjem razdoblju, točnije od 18. studenoga 2007. do 5. studenoga 2014. godine raĎena kirurška revaskularizacija miokarda. Podatci su dobiveni analizom operacijskih lista, ambulantnih lista, te otpusnih pisama ispitanika. Rezultati: Od ukupno 900 ispitanika, 683 (76 %) je muškog, a 215 (24 %) su ţenskog spola. Infekciju urološkog sustava je razvilo 264 (30 %) ispitanika, od čega je statistički značajno bilo više ţena, njih 80 (30 %). Medijan dobi bez obzira na infekciju urološkog trakta je 62. U ovisnosti o infekciji postojala je statistički značajna razlika u EuroSCORE-u (p = 0,045), logističkom EuroSCORE-u (p = 0,032) i kod ispitanika bez LIMA-e kao provodnika (p = 0,005). Ostale promatrane varijable: ejekcijska frakcija lijevog ventrikla prije operacije, broj i vrsta premosnica, fibrilacija atrija nakon operacije, ekstubiranje u danu operacije, dijabetes, uporaba stroja za ekstrakorporalnu cirkulaciju, vrijeme trajanje EKC-a i klemanja aorte, reoperacija, prisutnost neke druge infekcije (rane na sternumu i/ili nozi), broj dana hospitalizacije te vrijeme provedeno u jedinici intenzivne njege. Ostale varijable nisu pokazale značajnu vrijednost. Zaključak: Infekcija se češće razvila kod ţena, ispitanika s višim EuroSCORE-om i oni kod kojih kao provodnik nije korištena lijeva prsna arterija (LIMA). Utjecaj ostalih pretpostavljenih faktora rizika na razvoj infekcije urološkog trakta nije dokazan.
Keywordsurinary tract infection myocardial revascularization risk factors
Parallel title (English)Risk factors assessment for development of urinary infection after surgical revascularization of myocard
Committee MembersKrunoslav Šego (committee chairperson)
Ivan Lovrić (committee member)
Jozo Kristek (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeUniversity Graduate Studies
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Objectives: To determine overall number of participants who developed infection of urological tract after undergoing surgical myocardial revascularization and discover possible correspondence between proven and possible risk factors for developing infection. Study design: Cross-sectional study. Participants and methods: The study involved participants who underwent surgical myocardial revascularization at the Department of Cardiac Surgery, Surgery Clinic of the Clinical Hospital Osijek, from 18th of November 2007 to 5th of November 2014. Data are collected from participants files, operation lists and medical records. Results: Out of totally 900 participants involved, 683 (76 %) are males and 215 (24 %) female. Urological tract infection developed 264 (30 %) participants, from which statistical significantly more female, 80 (30 %) of them. The age median of overall number of participants regardless on infection was 62. Dependent of infection development, there were statistically significant differences in EuroSCORE value (p = 0,045), logistic EuroSCORE value (p = 0,032) and usage of LIMA as graft (p = 0,005). The rest of examined factors are: postoperative atrial fibrillation, extubation same day as operation, diabetes, usage of cardiopulmonary bypass machine, duration of cardiopulmonary bypass and aortic clamp duration, reoperations, other infections (surgical site infection), number of days in ICU unit and duration of hospitalization. Rest of the variables didn't show any statistically significant difference. Conclusion: Infection was developed more often by female participants, participants with higher EuroSCORE values and those with which as graft wasn't used LIMA. Significant influence of other variables on infection development wasn't proven.
Parallel keywords (Croatian)infekcija urološkog trakta revaskularizacija miokarda faktori rizika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:412118
CommitterBisera Kopf