undergraduate thesis
Quality of life of family members of alcoholics

Tea Tutić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleKvaliteta života članova obitelji ovisnika o alkoholu
AuthorTea Tutić
Mentor(s)Ljiljana Radanović Grgurić (thesis advisor)
Abstract
Cilj: Procijeniti kvalitetu života ključne osobe – člana obitelji koja skrbi o ovisniku o alkoholu, ispitati razlikuju li se članovi obitelji koji skrbe o ovisniku po razini kvalitete života u odnosu na spol, dob, stupanj obrazovanja, bračni status, profesionalni status, dužinu trajanja alkoholizma, ispitati koji su najčešći problemi ključnih osoba povezanih s kvalitetom života. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo devetnaest (19) ispitanika – članovi obitelji koji skrbe o ovisniku o alkoholu. Istraživanje je provedeno u klubovima liječenih alkoholičara grada Osijeka u periodu od 1. studenog do 31. prosinca 2015. Kao instrument istraživanja korištena je WHOQOL_BREF ocjenska ljestvica kojom se procjenjuje kvaliteta života ispitanika te anketni list s općim demografskim obilježjima. Primijenjena je deskriptivna statistička obrada podataka. Rezultati: Kvaliteta života grafički promatrana normalno je distribuirana u ispitanom uzorku što znači da ima najviše srednje (umjereno) zadovoljnih pojedinaca te podjednako više zadovoljnih i nezadovoljnih kao što je to pretpostavljamo u „normalnoj“ populaciji. Zaključak: Utvrđena su umjerena zadovoljstva članova obitelji alkoholičara kao pokazateljima kvalitete života. Nezadovoljstvo količinom novca koju posjeduju za zadovoljavanje potreba i kvalitetom odnosa u radnom okruženju prvenstveno se tumači trenutnomteškom gospodarskom situacijom u zemlji. To dovodi do zaključka da je za kvalitetnu skrb člana obitelji alkoholičara potrebno uključiti i širu socijalnu zajednicu.
Keywordsalcoholism quality of life family
Parallel title (English)Quality of life of family members of alcoholics
Committee MembersLjiljana Radanović Grgurić (committee chairperson)
Oliver Koić (committee member)
Ivan Požgain (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUnivaersity undergraduate study:specialization in: nursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-10
Parallel abstract (English)
Objective: To evaluate the quality of life of a key person – a family member who takes care of an alcohol addict; to investigate whether family members who take care of an addict differ in their quality of life, gender, age, education, marital status, professional status, duration of alcoholism and to examine the most frequent problems of key persons, associated with the quality of life. Subjects and methods: This study included 19 examinees – family members who take care of an alcohol addict. The survey took place in AA clubs of town Osijek, from November 1 until December 31 2015. The survey instrument used was a WHOQOL-BREF grade scale, which is used for evaluation of the quality of life of the subjects and a questionnaire containing general demographic criteria. We applied a descriptive statistical data analysis. Results: The graphically presented quality of life is normally distributed in our sample, which means we have most medium (moderately) satisfied individuals and equally more satisfied and unsatisfied than is assumed in a „normal“ population. Conclusion: The analysis resulted in moderate satisfaction with most indicators of quality of life and dissatisfaction with the amount of money the subjects have for fulfillment of their needs and with the quality of workplace relationships. These are primarily interpreted as results of objective economic situation in our country. This brings us to conclusion that the wider social community should be included in the optimal care of a family member of an alcoholic.
Parallel keywords (Croatian)Ključne riječi:alkoholizam kvaliteta života obitelj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:404119
CommitterBisera Kopf