undergraduate thesis
Evaluation of triage in the emergency medical unit

Matija Đureković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleProcjena trijaže u medicinsko prijavno - dojavnoj jedinici
AuthorMatija Đureković
Mentor(s)Dario Galić (thesis advisor)
Abstract
Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi funkcioniranje trijaže u Zavodima za hitnu medicinu te njihovu procjenu s obzirom na telefonski poziv i na stvarno stanje po dolasku na mjesto događaja, razlike između tih procjena, potrebno utrošeno vrijeme za svaku intervenciju te određivanje vodećih medicinskih dijagnoza. Materijali i metode Ispitani su bili pozivi koje su uputili pozivatelji koji su tražili hitnu medicinsku pomoć na prostoru Koprivničko-križevačke županije. Istraživanje je provedeno u mjesecu srpnju i kolovozu 2015. godine. Provedeno je na 1002 poziva. Središnja vrijednost dobi bolesnika je 66 godina od kojih je 44,3 % muškaraca i 55,7 % žena. Istraživanje je potpuno anonimno, a za prikupljanje podataka koristio se obrazac za prikupljanje podataka. Rezultati Istraživanje je pokazalo da procjena stupnja hitnosti telefonski statistički značajno odstupa od procjene stvarnog stanja bolesnika (p = 0,001), da ima mjesta poboljšanju dobivenih rezultata o utrošenom vremenu za intervencije te da su vodeće medicinske dijaganoze u pravilu simptomatske dijagnoze. Nakon njih slijede bolesti cirkulacijskog sustava, mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja, bolesti dišnog sustava, neurološke bolesti i bolesti probanog sustava. Zaključak Zaključak provednog istraživanja je da bi trebalo poraditi na edukaciji dispečera i pučanstva o htinosti poziva, s obzirom na najveću učestalost dijagnoza među pozivima i na primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti i edukaciji o štetnom utjecaju alkohola na zdravlje.
Keywordsphone triage ambulance command-and-control centres medical dispatch emergency calls
Parallel title (English)Evaluation of triage in the emergency medical unit
Committee MembersRadivoje Radić (committee chairperson)
Dario Galić (committee member)
Slavica Kvolik (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUnivaersity undergraduate study:specialization in: nursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-28
Parallel abstract (English)
Goal The aim of this research was to determine the functioning of the triage system at the Institute of Emergency Medicine and the assessment regarding a phone call and the actual condition upon arrival at a scene, the difference between those assessments, time spent for each intervention and determining the leading medical diagnoses. Material and Methods A database of the records of callers or patients who have asked for emergency medical treatment in the Koprivnica-Križevci County. The research was done in July and August 2015 among 1002 calls, average age of patients 66 years, 44,3% males and 55,7% females. It was completely anonymous and data sheet was used to collect information. Results The research showed that the emergency degree assessment on the phone is in statistical considerable discrepancy with the assessment of a patient's actual condition (p=0,001), that there is room for improving the obtained results on time spent in interventions and that the leading medical diagnoses were typically symptomatic. Symptomatic diagnoses were followed by circulatory system illnesses, mental and behavior disorders, respiratory system diseases, neurological illnesses and digestive system illnesses. Conclusion The conclusion of this research is that education of dispathers and population should be continued and that target goal of the patients education should be primary prevention of cardiovascular diseases and education on the consequences of alcohol abuse.
Parallel keywords (Croatian)telefonska trijaža prijavno-dojavna jedinica medicinski dispečer hitni pozivi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:376901
CommitterBisera Kopf