master's thesis
Suicidality in patients with schizophrenia

Dunja Šojat (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleSuicidalnost u shizofrenih bolesnika
AuthorDunja Šojat
Mentor(s)Dunja Degmečić (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je istražiti učestalost pojavnosti suicidalnosti u shizofrenih bolesnika hospitaliziranih na Klinici za psihijatriju KBC-a Osijek od 2010. do 2015. godine te utvrditi postoji li značajna povezanost između suicidalnosti i parametara prikupljenih u istraživanju. Ustroj studije: Kohortna retrospektivna studija. Ispitanici i metode: Ispitanike čini 380 shizofrenih bolesnika bolnički liječenih na Klinici za psihijatriju KBC-a Osijek u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Podatci su prikupljeni iz povijesti bolesti ispitanika s dijagnozom shizofrenije. Za prikupljanje podataka koristili smo upitnik sastavljen u svrhu ovog istraživanja sa sljedećim podatcima: dob, spol, radni status, bračni status, stručna sprema, broj djece, lijekovi korišteni za liječenje shizofrenije, postojanje pokušaja ili ponovljenog pokušaja samoubojstva, način pokušaja samoubojstva, komorbiditetne dijagnoze, dob početka liječenja, broj hospitalizacija te trajanje liječenja u godinama. Rezultati: Od ukupnog broja ispitanika, njih 12,6 % pokušalo je, a 3,95 % ponovilo pokušaj samoubojstva. U promatranom razdoblju najveći broj pokušaja samoubojstava, bio je 2011. (18,87 %) , a najmanji (6,90 %) 2014. godine. Ispitanici koji nisu bili u braku češće su pokušali samoubojstvo (p = 0,020) kao i ispitanici koji su u terapiji shizofrenije koristili flurazepam (p = 0,047) i nitrazepam (p =0,028). Pearsonovim testom korelacije pozitivno je korelirao broj hospitalizacija sa pokušajem (r = 0,182) i ponovljenim pokušajem samoubojstva (r = 0,178) kao i bipolarni afektivni poremećaj (r = 0,135) i granični poremećaj ličnosti (r = 0,191) sa pokušajem samoubojstva. Zaključak: Suicidalni obrasci ponašanja u shizofrenih bolesnika nisu česti. Najjača povezanost pronađena je između graničnog poremećaja ličnosti i suicidalnog ponašanja.
Keywordsschizophrenia suicidality hospitalization
Parallel title (English)Suicidality in patients with schizophrenia
Committee MembersMaja Miškulin (committee chairperson)
Svetlana Tomić (committee member)
Dunja Degmečić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Psychiatry
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeUniversity Graduate Studies
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-27
Parallel abstract (English)
Objective: The aim of this research was to examine the frequency of the incidence of suicidality in patients with schizophrenia that were hospitalised in the Psychiatric Clinic of the Clinical Hospital Centre Osijek from 2010 to 2015, and to determine whether there is a significant relationship between suicidality and parameters collected in the research. Organization of study: Retrospective cohort study. Respondents and methods: 380 schizophrenic patients hospitalised in the Psychiatric Clinic of the Clinical Hospital Centre Osijek in the period from 2010 to 2015 were respondents of this research. Data were collected from the medical histories of patients diagnosed with schizophrenia. To collect data, we used a questionnaire drafted for the purpose of this research with the following information: age, gender, employment status, marital status, qualifications, number of children, medications used to treat schizophrenia, the existence of suicide attempts or repeated suicide attempts, the way in which the suicide was attempted, comorbidity, age when the treatment started, number of hospitalisations and treatment duration in years. Results: Of the total number of respondents, 48 (12.6%) attempted suicide, and 15 respondents repeated suicide attempt. In the observed period, the highest number of suicide attempts was in 2011 (18.87%), and the lowest (6.90%) in 2014. Single respondents were more likely to attempt suicide (p = 0.020), as well as respondents who were treated with flurazepam (p = 0.047) and nitrazepam (p = 0.028). Number of hospitalisations positively correlated with suicide attempt (R = 0.182) and repeated suicide attempt (R = 0.178), as well as bipolar affective disorder (R = 0.135) and borderline personality disorder (R = 0.191) with suicide attempt. Conclusion: Suicidal behaviour patterns in schizophrenic patients are not common. The strongest correlation was found between borderline personality disorder and suicidal behaviour.
Parallel keywords (Croatian)hospitalizacija shizofrenija suicidalnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:200673
CommitterBisera Kopf