master's thesis
Hematuria and proteinuria in children

Andrea Jakopović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleHematurija i proteinurija u dječjoj dobi
AuthorAndrea Jakopović
Mentor(s)Andrea Cvitković Roić (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja. Utvrditi: klinički značaj hematurije, proteinurije te hematurije s proteinurijom; parametre prema kojima možemo razlikovati ispitanike koje je potrebno samo pratiti, od onih kojima je potrebna daljnja dijagnostika; konačne uzroke navedenih stanja te razlikuju li se uzroci po spolu i dobi ispitanika; učestalost izvođenja te indikacije za biopsiju. Ustroj studije. Retrospektivna studija provedena na Odjelu za nefrologiju Klinike za pedijatriju pri KBC-u Osijek. Ispitanici i metode. Podatci su dobiveni pretraživanjem medicinske dokumentacije pacijenata koji su bolnički liječeni na Odjelu za nefrologiju Klinike za pedijatriju KBC-a Osijek 2013., 2014. i 2015. godine. U studiju je uključeno ukupno 269 ispitanika. Podatci su uneseni u program Microsoft Excel 2010 te su statistički obrađeni pomoću računalnog programa SPSS (inačica 23.0). Rezultati. Djeci s hematurijom + proteinurijom postavljen je najveći broj nefroloških dijagnoza, dijagnoze su statistički različite po dobi, ali ne po spolu ispitanika. Broj patoloških nalaza pretraga bio je najveći u djece s hematurijom + proteinurijom. Statistički različite pretrage među skupinama bile su: morfologija eritrocita, leukociti u urinu, Sanford, CRP, pregled na prisutnost edema i albumini u 24-satnom urinu. Biopsija je učinjena na 4,1 % ispitanika. Zaključak. Preporučuje se detaljna dijagnostika i praćenje djece s udruženom hematurijom i proteinurijom. Pretrage koje su statistički različite među promatranim skupinama su one koje je potrebno provesti već u inicijalnoj obradi djece sa spomenutim stanjima. Najčešće indikacije za biopsiju su perzistirajuća proteinurija s edemima, perzistirajuća hematurija, hipertenzija; najčešći PHD nalazi: bolest minimalnih promjena, IgA nefropatija.
Keywordshematuria pediatric age proteinuria
Parallel title (English)Hematuria and proteinuria in children
Committee MembersMarko Jakić (committee chairperson)
Vesna Milas (committee member)
Andrea Cvitković Roić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Pediatrics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeUniversity Graduate Studies
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language English
Defense date2016-07-22
Parallel abstract (English)
Objectives. To determine: the clinical significance of hematuria, proteinuria, hematuria in combination with proteinuria; the parameters within which patients who need further diagnostics can be differentiated from the ones who only need to be monitored; the causes of these conditions – to see if the causes differ concerning the sex and the age of the patients. The frequency of performing kidney biopsies and the indications for the biopsies were also determined. Study design. A retrospective study conducted at the Nephrology Ward of the Pediatric clinic of the Clinical Hospital Center Osijek. Participants and methods. Data was obtained from researching the medical documentation of the patients treated at the Nephrology Ward in 2013, 2014 and 2015. The research included a total of 269 participants. Data obtained was entered into Microsoft Excel 2010 and statistically processed using the SPSS program for statistical analysis (version 23.0). Results. Patients with hematuria + proteinuria had the highest number of nephrological diagnosis. Nephrological diagnosis statistically differ concerning the age, but not the sex of the patients. Statistically significant tests were: morphology of erythrocytes, leukocytes in urine, Sanford, CRP, presence of edema and albumin in 24-hour urine. The number of pathological test results is the highest in the group of children with both hematuria and proteinuria. Biopsy was performed on 4, 1 % of the patients. Conclusion. Detailed diagnostics and monitoring of patients with both hematuria and proteinuria is recommended. The tests which were statistically significant among three observed groups are the ones that should be performed in the initial work-up of these patients. The most common indications for biopsy were persistant proteinuria with edema, persistent proteinuria and hypertension. The most common findings were minimal change disease and IgA nephropathy.
Parallel keywords (Croatian)hematurija pedijatrijska dob proteinurija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:367330
CommitterBisera Kopf