master's thesis
Kvaliteta života u pacijenata nakon vertebroplastike

Jasna Batrnek (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleKvaliteta života u pacijenata nakon vertebroplastike
AuthorJasna Batrnek
Mentor(s)Savo Jovanović (thesis advisor)
Abstract
Cilj. Ispitati razinu kvalitete života pacijenata koji su podvrgnuti liječenju vertebroplastikom u odnosu na istu prije operacijske procedure. Nacrt studije. Istraživanje putem presjeka provedeno na Zavodu za ortopediju, KBC Osijek. Ispitanici i metode. U istraživanju je sudjelovalo 50 bolesnika, liječenih stacionarno u bolnici na Zavodu za ortopediju. Kao instrument istraživanja uporabljen je anketni upitnik koji je sadržavao demografske podatke te standardizirani upitnik EuroQol Research Foundation (EQ-5D-5L) koji sadrži podatke o pokretljivosti, mogućnosti skrbi za sebe, uobičajenim aktivnostima, razini boli i tjeskobi. Rezultati. Srednja ocjena trenutačnog zdravlja prije operacije je 68 dok je poslije operacije 80 (p<0,001). Poslije operacije značajno je više ispitanika pokretljivije, manje osjeća bol te je manji broj ispitanika tjeskoban ili potišten (p<0,001),veći broj ispitanika može se bolje skrbiti o sebi (p=0,003) te bolje obavljati svakodnevne aktivnosti (p=0,031) u odnosu na predoperativno stanje. Kod ispitanika koji imaju više lokalizacija prijeloma značajna je razlika samo u pokretljivosti (p=0,020) i u ocjeni zdravlja (p=0,027). Srednje ocjene pojedinih kategorija i ocjene trenutačnog zdravlja značajno su više nakon operacije u svim kategorijama (p<0,001). Zaključak. Razina kvalitete života bolesnika podvrgnutih liječenju vertebroplastikom u odnosu na istu prije operacijske procedure je značajno poboljšana. Poslije operacije značajno više ispitanika je pokretljivije, manje osjeća bol ili nelagodu te je manji broj ispitanika tjeskoban ili potišten, veći broj ispitanika može se bolje skrbiti o sebi te bolje obavljati svakodnevne aktivnost u odnosu na prijeoperacijsko stanje.
Keywordsosteoporosis pain patients quality of life vertebroplasty
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study
Academic title abbreviationmag. med. techn.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2011-12-29
Parallel abstract (English)
Life quality of patients after vertebroplasty PURPOSE. To examine the quality of life among patients who underwent verterbroplasty and compare it to the preoperative quality of life. Study design. Cross-sectional study conducted at the Department of Orthopaedics, Clinical Hospital Centre Osijek. Research subjects and methods. The research included 50 patients under stationary treatment in hospital at the Department of Orthopaedics. The research instruments include a questionnaire containing demographic data and the standardised EuroQuol Research Foundation Questionnaire (EQ-5D-5L) consisting of dimensions which include mobility, self-care, usual activities, pain level and anxiety. Results. The average score of the current health state before surgery was 68 whereas post-operation health was rated 80 (p<0.001). After the procedure, a significantly higher number of respondents reported greater mobility levels, and lower pain intensity, less respondents reported feeling anxious or depressed (p<0.001), more respondents rated their self-care abilities higher (p=0.003), and felt improvements when performing usual activities (p=0.031) when compared to their pre-operative state. There is a significant difference in patients with multiple fracture localisation regarding mobility (p=0.020) and health state assessment (p=0.027). Mean scores for each category and the mean score for the current health state were significantly higher after the surgical procedure for all categories (p<0.001). Conclusion. The quality of life in patients who underwent vertebroplasty treatment was significantly improved when compared to their preoperative quality of life. After the surgical procedure a significantly higher number of respondents reported higher levels of mobility, lower pain or discomfort levels, and a smaller number of respondents felt anxious or depressed, more respondents felt they can take better care of themselves, and are better at performing usual activities when compared to the preoperative state.
Parallel keywords (Croatian)Bolesnici kvaliteta života bol osteoporoza vertebroplastika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:052556
CommitterBisera Kopf