master's thesis
Računanje vrijednosti DNK dokaza

Margareta Tvrdy (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
Metadata
TitleRačunanje vrijednosti DNK dokaza
AuthorMargareta Tvrdy
Mentor(s)Nenad Šuvak (thesis advisor)
Abstract
DNK analiza je postala općeprihvaćena u većini pravnih sustava te ima nezamjenjivu ulogu u forenzici. Upravo tom metodom rasvijetljeni su brojni sudsko medicinski slučajevi. Prilikom suđenja za zločin u kojemu se razmatra DNK dokaz, nije dovoljna samo činjenica da se profil s mjesta događaja i profil osumnjičenika podudaraju. Potrebno je iznijeti i vrijednost tog dokaza kako bi se utvrdilo koliko je taj dokaz vjerodostojan i koristan. Računajući vrijednosti dokaza potrebno je paziti na nekoliko stvari. Potrebno je paziti radi li se o nekoj specifičnoj subpopulaciji ili općoj populaciji. Vrijednost dokaza veća je ako zanemarimo činjenicu da osumnjičeni i počinitelj pripadaju određenoj subpopulaciji. Još veći utjecaj na vrijednost dokaza ima činjenica da osumnjičeni pojedinac ima srodnika u populaciji. Zanemarujući tu činjenicu, vrijednost dokaza je nepošteno prikazana u korist tužiteljstva. Kod analize miješanih tragova, također se mora paziti kojoj populaciji pripadaju kontri- butori u mješavini: pripadaju li općoj populaciji ili nekoj specifičnoj subpopulaciji. Ako se nalazi u nekoj specifičnoj subpopulaciji, vrijednost dokaza se smanjuje. Uzevši u obzir sve činjenice, tek tada dokaz može pravovaljano biti prikazan na sudu.
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Lower level organizational unitsZavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Mathematics
Probability Theory and Statistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMathematics; specializations in: Financial and Statistical Mathematics, Mathematics and Computer Science, Industrial and Applied Mathematics
Study specializationFinancial and Statistical Mathematics
Academic title abbreviationmag.math.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04
Parallel abstract (English)
DNA analysis has become widely accepted in most legal systems and has an irreplaceable role in forensics. By using precisely this method numerous forensic cases have been elucidated. During the trial for the crime in which DNA evidence is considered, it is not sucient that the prole of the event and the prole of the suspect make a match. It is necessary to bring the value of that evidence to determine if the evidence is reliable and useful. While considering the value of evidence it is necessary to pay attention to several things. We should take into consideration whether it is a specic subpopulation or the general population. The value of the evidence is greater if we ignore the fact that the suspect and oender belong to a specic subpopulation. An even greater impact on the value of the evidence has the fact that the suspect has a relative. By ignoring that fact, the value of the evidence is unfairly presented in favour of the prosecution. While analysing mixed traces, we also must pay attention to which population do contri- butors in the mixture belong: whether they belong to the general population or some specic subpopulation. If it is in some specic subpopulation, the value of the evidence reduces. Only after considering all the facts evidence can validly be presented in court. 25
Parallel keywords (Croatian)DNK analiza
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:596655
CommitterMirna Šušak Lukačević