undergraduate thesis
Electronic mail

Jurica Maltar (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za primijenjenu matematiku
Katedra za računarstvo
Metadata
TitleElektronička pošta
AuthorJurica Maltar
Mentor(s)Domagoj Matijević (thesis advisor)
Abstract
Ovaj završni rad iskazuje cjelokupan sustav elektroničke pošte. Koristeći literaturu i RFC (Request for Comments) dokumente koji propisuju standarde za internetske entitete, opisana je elektronička poruka kao medij koji sadrži informaciju, protokoli koji služe za njezin prijenos i postupci za osiguravanje sigurnosti tijekom prijenosa. Elek- tronička je poruka sastavljena od niza ASCII znakova, a zahvaljujući MIME standardu, uz poruku je moguće priložiti i datoteku koja nije isključivo tekstualnog tipa. Elek- tronička poruka, nakon sto je sastavljena, pomocu SMTP protokola putuje do željene destinacije, a pri dolasku primateljev mail klijent ju dohvaća koristeći neki od protokola za dohvaćanje poruka. Praktični dio završnog rada sastoji se od implementacije programa koji šalje elek- troničku poruku.
Keywordselectronic mail electronic message client server protocol security
Parallel title (English)Electronic mail
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Lower level organizational unitsZavod za primijenjenu matematiku
Katedra za računarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Mathematics
Mathematical Logic and Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUniversity undergraduate study programme in mathematics
Academic title abbreviationuniv.bacc.math.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-22
Parallel abstract (English)
This bachelor's thesis presents the complete electronic mail system. By using available literature and RFC (Request for Comments) documents which prescribe standards for Internet related entities, the electronic mail is described as a medium that contains an information, transfer protocols and safe-keeping steps during transfer. Electronic message consists of sequences of ASCII characters, and thanks to MIME protocol, it is possible to attach a non-textual le to the message. When completed, electronic message travels to a certain destination via SMTP protocol, and then mail client access it with mail access protocols. The practical part contains the implementation of the program which sends an electronic message.
Parallel keywords (Croatian)elektronička pošta elektronička poruka klijent server protokol sigurnosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:400532
CommitterMirna Šušak Lukačević