No public access
master's thesis
Media education of children and youth as a necessity of today

Sara Miličević (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Cultural studies
Chair in media culture
Metadata
TitleMedijski odgoj djece i mladih kao nužnost sadašnjice
AuthorSara Miličević
Mentor(s)Ivica Šola (thesis advisor)
Abstract
U okviru ovog diplomskog rada pokušalo se približiti i osvijestiti problem nedovoljne zastupljenosti medijskog odgoja unutar obitelji, ali i unutar nastavnog kurikuluma. Prikazano je na koji način mediji mogu utjecati na djecu i mlade te kako spriječiti taj utjecaj. Također, provedeno je istraživanje kako bismo opravdali ili opovrgnuli izrečene hipoteze – jesu li roditelji svjesni medijske manipulacije njihovom djecom, razgovaraju li s njima o tome te smatraju li potrebnim uvođenje medijskog odgoja u odgojno – obrazovne sustave. Svrha diplomskoga rada bila je ukazati na navedene probleme te apelirati na odgovorne kako bi se značajna problematika počela rješavati.
KeywordsChildren youth media education media manipulation
Parallel title (English)Media education of children and youth as a necessity of today
Committee MembersIvo Džinić (committee chairperson)
Ivica Šola (committee member)
Željko Pavić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Cultural studies
Lower level organizational unitsChair in media culture
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Mass Media
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate interdisciplinary study program in cultural studies; specializations in: Cultural Management, Media Culture, Librarian Science
Study specializationMedia Culture
Academic title abbreviationmag. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
Within this diploma thesis the attempts have been made to approach and to become aware of the problem of under-representation of media education within the family, but also within the school curriculum. It is shown how the media can affect children and young people and how to prevent the impact. Also, a survey was conducted to justify or refute stated hypotheses - whether the parents are aware of media manipulation directed to their children, whether they talk to them about it and whether they would support the introduction of media education in the Croatian educational system. The purpose of the thesis was to point to these problems and to appeal to the responsibility when it comes to these significant problems that should be resolved.
Parallel keywords (Croatian)Djeca mladi medijska edukacija medijska manipulacija
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:156:230053
CommitterAnica Zrno