No public access
master's thesis
Rhetorical elements and language stylistics in the titles of web portals

Tomislav Levak (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Katedra za medijsku kulturu
Metadata
TitleRetorički elementi i jezično-stilski postupci u naslovima portala
AuthorTomislav Levak
Mentor(s)Vladimir Rismondo (thesis advisor)
Abstract
U prvom dijelu rada objašnjeni su pojmovi masovnih i novih medija, s naglaskom na razvoj i obilježja interneta i online novinarstva. Nadalje, ukratko su iznesene definicije i povijesni razvoj retorike te retoričkih elemenata (vrsta, figura i modova/načina), kao i jezični i stilski postupci kojima se urednici i novinari služe u koncipiranju naslova. Primjeri su predočeni u centralnom, analitičkom dijelu rada. Nakon iznošenja opisa, osnovnih obilježja i kriterija izbora četiri hrvatska dnevno informativna internetska portala – dnevno.hr, index.hr, net.hr i tportal.hr i diskursa koji su najčešće prisutni kod njih, prikazane su i kategorije i rezultati analize sadržaja njihovih naslova provedene u jednomjesečnom razdoblju u dva područja (zabava i šoubiznis te sport) koja su najviše zastupljena. Završni dio rada pak sadrži zaključke proistekle iz kombiniranja literature i drugih izvora s praćenjem i praktičnom analizom izabranih paradigmatskih naslova na portalima.
KeywordsWeb portals content analysis rhetorics stylistics
Parallel title (English)Rhetorical elements and language stylistics in the titles of web portals
Committee MembersIvana Žužul (committee chairperson)
Vladimir Rismondo (committee member)
Anđelko Mrkonjić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kulturologiju
Lower level organizational unitsKatedra za medijsku kulturu
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate interdisciplinary study program in cultural studies; specializations in: Cultural Management, Media Culture, Librarian Science
Study specializationCultural Management
Academic title abbreviationmag. cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-04
Parallel abstract (English)
The first part of the thesis explains the concepts of mass and new media, with a focus on the development and characteristics of the Internet and online journalism. Furthermore, the definition and historical development of rhetoric and rhetorical elements (types, figures and modes) are briefly presented, as well as and the ways how the language and style are used by editors and journalists in designing the title. Then the examples are presented in the central part of the analytical work. Following the presentation of the description, the basic characteristics and criteria for inclusion of the four Croatian daily informational web portals - dnevno.hr, index.hr, net.hr and tportal.hr and discourses that are usually present in them are shown. The categories and the results of analysis of the content of their titles carried out in a one-month period in two areas (entertainment and show business and sport) are also presented. The final part of the thesis contains the conclusions resulting from the combination of literature and other resources.
Parallel keywords (Croatian)Internetski portali analiza sadržaja retorika stilistika
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:156:709342
CommitterAnica Zrno