master's thesis
Analysis of Photochemical Pollution of the Adriatic Coast

Sanela Višek (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Metadata
TitleAnaliza fotokemijskog onečišćenja jadrana
AuthorSanela Višek
Mentor(s)Elvira Kovač-Andrić (thesis advisor)
Abstract
Glavni uzročnik fotokemijskog onečišćenja zraka je troposferski ozon koji ima štetno djelovanje na ljude i okoliš. Njegova koncentracija ovisi o primarnim onečišćivačima, odnosno o prekursorima iz kojih, kao sekundarni onečišćivač, nastaje. U ovom radu grafički su prikazani satni, dnevni i mjesečni prosjeci koncentracija ozona za 2013. godinu, za odabrane mjerne postaje duž Jadranske obale - Višnjan, Polača, Hum, Opuzen i Žarkovica. Također je prikazana i ovisnost koncentracije ozona o smjeru vjetra. Obradom podataka dobiveni su rezultati koji ukazuju na prisutnost dnevnog hoda prosječnih satnih koncentracija ozona u svim mjernim postajama. Također je, za sve mjerne postaje, na osnovi prosječnih dnevnih koncentracija ozona potvrđeno kako ozon ima svoj godišnji ciklus. Visoke koncentracije ozona tijekom ljetnih mjeseci povezuju se s visokim temperaturama u to doba godine, te povećanom koncentracijom primarnih onečišćivača usljed turističke sezone. Usporedbom dobivenih koncentracija ozona s meteorološkim parametrima (temperatura, vlažnost zraka, brzina i smjer vjetra) utvrđeno je da je ozon u pozitivnoj korelaciji s temperaturom te u negativnoj korelaciji s relativnom vlagom. Prikazana je i metodička obrada nastavne jedinice Ozon. Učenike je potrebno upoznati s fizikalnim svojstvima ozona te načinom njegova laboratorijskog dobivanja, objasniti nastanak ozona u troposferi i stratosferi te ukazati na važnost očuvanja okoliša i prirode.
Keywordsatmosphere meteorological parameters ozone photochemical pollution pollutants
Parallel title (English)Analysis of Photochemical Pollution of the Adriatic Coast
Committee MembersMartina Medvidović-Kosanović (committee chairperson)
Elvira Kovač-Andrić (committee member)
Ivan Vicković (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationmag.educ.chem.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-15
Parallel abstract (English)
Tropospheric ozone is the main cause of photochemical air pollution and is harmful to people and the environment. Its concentration depends on the primary pollutants, precursors, from which ozone is produced as a secondary pollutant. Ozone concentrations in the lower layer of the troposphere are analyzed and presented as hourly, daily and monthly averages of ozone concentrations for 2013, for selected measuring stations along the Adriatic coast - Višnjan, Polača, Hum, Opuzen and Žarkovica. Dependence of ozone concentration on wind direction it has been observed as well. An annual cycle of ozone has been confirmed at all sites on the basis of the presence of diurnal average ozone concentration. High concentrations of ozone during the summer months are associated with seasonal high temperatures, and with increased concentration of primary pollutants connected to number of tourists. Comparing the ozone concentration with meteorological parameters such as temperature, relative humidity, wind speed and direction, it has been found that ozone is positively correlated with temperature and negatively correlated with the relative humidity. In accordance with teacher preparation requirements, a unit plan "The Ozone" has been prepared. Students need to know physical properties of ozone and how it is prepared in laboratory, to explain the formation of ozone in the troposphere and stratosphere and be aware of the importance of preserving the environment and nature.
Parallel keywords (Croatian)atmosfera fotokemijsko onečišćenje meteorološki parametri onečišćivači ozon
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:404635
CommitterSanda Hasenay