master's thesis
Fran Bubanović-Founder of Chemistry in School of Medicine at University of Zagreb

Dorotea Ratić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Metadata
TitleFran Bubanović-utemeljitelj kemije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
AuthorDorotea Ratić
Mentor(s)Snježana Paušek-Baždar (thesis advisor)
Abstract
U radu su prikazani život i djelo prof. dr. Frana Bubanovića – od podrijetla i školovanja do znanstvenog doprinosa i umirovljenja. Za Frana Bubanovića možemo reći da je bio veliki vizionar kemije na tlu Hrvatske, njegov doprinos kemiji i općenito znanosti biti će trajno zapamćeni. Cilj mog diplomskog rada bio je prikazati Bubanovića kao svestranu osobu, istražiti njegov znanstveni doprinos kemiji, te prikazati njegovo područje interesa kroz tumačenje problematike njegovih znanstvenih i stručnih radova. Za Bubanovića s razlogom možemo reći da je veliki popularizator kemije. Njegova poruka je bila jasna – želio je kemiju prikazati u jednom novom svjetlu, kao zanimljivu granu na kojoj počiva sve i na kojoj se gradi sve što nas okružuje. Svoje znanje je nesebično dijelio sa svima koji su htjeli znati više. Bubanović se najviše zanimao za medicinsku kemiju i biokemiju pa ne čudi što su gotovo svi njegovi znanstveni radovi napisani iz tog područja. Njegova ostavština je golema, napisao je 23 znanstvena rada, nekoliko popularizacijskih knjiga, nekoliko sveučilišnih i srednjoškolskih udžbenika i preko 200 različitih stručnih članaka. Ovaj diplomski rad također sadrži i metodički dio kojemu je cilj da učenike na zanimljiv način, u vidu mini projekta provede kroz tematiku koju je proučavao profesor Bubanović. Naziv mini projekta je „Ključni gradivni kemijski elementi svakog organizma“ i cilj mu je na zanimljiv način, kroz puno pokusa, obraditi sve one gradivne kemijske elemente koji sadrži svaki organizam.
Keywordsbiochemistry chemical building blocks Fran Bubanović Medical Chemistry mini project popularizer
Parallel title (English)Fran Bubanović-Founder of Chemistry in School of Medicine at University of Zagreb
Committee MembersSnježana Paušek-Baždar (committee chairperson)
Ivan Vicković (committee member)
Berislav Marković (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationmag.educ.chem.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-01-22
Parallel abstract (English)
The paper presents the life and work of Professor Dr. Fran Bubanović - from his ancestry and education through scientific contributions and retirement. For Fran Bubanović we can say that he was a great visionary of chemistry on Croatian soil, so his contribution to chemistry and general science will be forever remembered. The aim of my graduation thesis was to show Bubanović as a versatile person, explore his scientific contributions to chemistry and to show his nature of occupations through the analysis of his scientific papers. With reason we can say that Fran Bubanović is great popularizer of chemistry. His message was clear - he wanted to show the chemistry in a new light, as an interesting branch on which all that is around us is based on. He shared his knowledge with everyone who wanted to know more. Bubanović cared most for Medical Chemistry and Biochemistry, so it is not surprising that almost all of his scientific papers belon to this area. His legacy is immense, he wrote 23 scientific papers, several promotional books, several university and high school textbooks and over 200 different professional articles. My graduation thesis also contains a teaching part aimed at learners in an interesting way of a mini project that follows the work of professor Bubanović. Title of the mini project is "The key chemical building blocks of every organism" and its aim is to on an interesting way, by means of number laboratory experiments, learners handle all those chemical building blocks containing each organism.
Parallel keywords (Croatian)biokemija Fran Bubanović gradivni kemijski elementi medicinska kemija mini projekt popularizator
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:856672
CommitterSanda Hasenay