master's thesis
Qualitative and Quantitative Data Analysis of Tropospheric oOzone in Osijek

Tatjana Radanović (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry
Metadata
TitleKvalitativna i kvantitativna analiza podataka o troposferskom ozonu u Osijeku
AuthorTatjana Radanović
Mentor(s)Berislav Marković (thesis advisor)
Abstract
Ozon je otkriven u 19. stoljeću i već tada je bilo poznato da se radi o molekuli koja će imati veliki značaj. Njegovim otkrićem krenulo se u detaljnije istraživanje mehanizma njegovog nastajanja te njegove uloge u okolišu. Najveća količina ozona nalazi se u stratosferskom sloju Zemljine atmosfere i zbog toga se on zove i ozonskim slojem. Ozon se pojavljuje i u troposferskom sloju gdje nastaje zbog ljudskog djelovanja: emisije ispušnih plinova iz automobila i tvornica. Troposferski ozon je štetan za ljude, životinje i biljke. U velikim industrijskim gradovima sa suhom klimom česta je pojava i fotokemijskog smoga. Mjerenje ozona u Republici Hrvatskoj prvi put je izvedeno 1975. godine u središtu Zagreba. Do 2002. godine na području istočne Hrvatske nisu evidentirana mjerenja ozona. Prvo mjerenje, te mjerenje pet godina kasnije (2007.) dali su uvid u čistoću zraka iznad grada Osijeka. Na temelju dobivenih podataka Osijek je svrstan u razred gradova s čistim zrakom. Cilj ovog rada bio je promatrati koncentraciju ozona kroz proljetni, ljetni i jesenski period deset godina nakon prvog mjerenja na ovom području te dobiti uvid u sezonske uvjete koji vladaju u nižoj troposferi u Osijeku. Nadalje, provesti analizu jednosatnih prosjeka volumnih udjela ozona u odnosu na meteorološke parametre.
Keywordsfactor analysis ozone ozone layer stratosphere the principal component analysis troposphere
Parallel title (English)Qualitative and Quantitative Data Analysis of Tropospheric oOzone in Osijek
Committee MembersMilan Sak-Bosnar (committee chairperson)
Berislav Marković (committee member)
Elvira Kovač-Andrić (committee member)
Božica Šuveljak - Žuljević (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationmag.educ.chem.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-12
Parallel abstract (English)
Ozone was discovered in the 19th century and even then it was known that that molecule will be very significant. With discovery of ozone started a detailed study of the mechanism of its formation and role in the environment. The highest amount of ozone is in the stratospheric layer of the Earth's atmosphere which is known as the ozone layer. In the tropospheric layer ozone exists thanks to human activities: emission from cars and factories. Tropospheric ozone is harmful to humans, animals and plants. In big industrial cities with dry climate photochemical smog is very common phenomenon. Ozone measurements in the Republic of Croatia were first carried out in 1975 in Zagreb. Ozone measurements weren't recorded in east part of Croatia until 2002. The first measurement and the measurement done five years later (2007) gave an insight into the cleanliness of the air above the Osijek. Based on the data Osijek is classified as city with clean air. The aim of this study was to observe the concentration of ozone through the spring, summer and autumn period in this area and to gain insight into the seasonal conditions in the lower troposphere in Osijek. Furthermore, to see a connection between average volume fraction of ozone measured every hour and meteorological parameters.
Parallel keywords (Croatian)analiza glavnih komponenata faktorska analiza ozon ozonski omotač stratosfera troposfera
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:421301
CommitterSanda Hasenay