undergraduate thesis
Određivanje naboja i veličine čestica akustičnom spektroskopijom

Tajana Marčinko (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry