undergraduate thesis
Metabolizam tumorskih stanica

Marija Kraševac (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Metadata
TitleMetabolizam tumorskih stanica
AuthorMarija Kraševac
Mentor(s)Elizabeta Has Schon (thesis advisor)
Abstract
Tumori predstavljaju masu izmijenjenih stanica koje pokazuju nepravilan i progresivan rast. Može ih se podijeliti na maligne, odnosno zloćudne (karcinom, sarkom, limfom, leukemija) i benigne ili dobroćudne (adenomi, papilomi, polipi). Tumorke stanice imaju poremećenu regulaciju stanične diobe što uzrokuje proliferaciju stanica i rast novotvorevina. Osobine tumorskih stanica su nekontrolirani rast, rast stanica u više slojeva, abnormalnost jezgre, nediferenciranost stanica, nepostojanje kontaktne inhibicije. Razvoj malignog tumora, odnosno karcinogeneza, se može opisati u 4 stadija: inicijacija, promocija, progresija te metastaziranje. U kontroli staničnog rasta i diobe sudjeluju onkogeni i tumor-supresorski geni, odnosno protuonkogeni. Onkogeni su geni koji upravljaju kontrolom rasta i diferencijacijom tumorskih stanica. Protuonkogeni kodiraju produkte koji sputavaju rast i osiguravaju negativnu regulaciju staničnog ciklusa. U zloćudnim stanicama promijenjen je metabolizam, što za posljedicu ima razne kvalitativne i kvantitativne razlike prema normalnim stanicama. Te promjene obuhvaćaju promjene u sintezi DNA i RNA, promjene u metabolizmu proteina, promjene u disanju i oksidacijskoj fosforilaciji te osiguranju energije i promjene stanične membrane.
Keywordsmalignant tumors benign tumors carcinogenesis oncogenes tumor suppressor gen
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationuniv. bacc. chem.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014
Parallel abstract (English)
Tumors represent the mass of modified cells which exhibit irregular and progressive growth. They can be divided into malignant (cancer, sarcoma, lymphoma, leukemia) and benign (adenomas, papillomas, polyps). Tumor cells dusplay dysregulation of cell division that causes cell proliferation and growth of malignancies. The properties of tumor cells are uncontrolled growth, cell growth in several layers, the core abnormality, lack of cell differentiation and lack of contact inhibition. The development of malignant tumors can be described in four stages: initiation, promotion, progression and metastasis. In the control of cell growth and division are involved oncogenes and tumor-suppressor genes. Oncogenes are genes which control the growth control and differentiation of tumor cells. Tumor-suppressor genes encode products which inhibit the growth and ensuring negative regulation of the cell cycle. In malignant cells, metabolism is altered with results in a variety of qualitative and quantitative differences compared to normal cells. These include changes in the synthesis of DNA and RNA, altterations in the protein metabolism, respiration and oxidative phosphorylation, with decresed energy supply and changes of cell membrane.
Parallel keywords (Croatian)maligni tumori benigni tumori karcinogeneza onkogeni tumor-supresorski geni
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:587524
CommitterSanda Hasenay