undergraduate thesis
Primjena kemometričkih metoda u analizi koncentracija zračnih onečišćivača - analiza senzorskih mjerenja.

Goran Pipalović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije
Metadata
TitlePrimjena kemometričkih metoda u analizi koncentracija zračnih onečišćivača - analiza senzorskih mjerenja.
AuthorGoran Pipalović
Mentor(s)Vlatka Gvozdić (thesis advisor)
Abstract
U ovome radu su metodom Fourierovih transformacija obrađeni podatci satnih koncentracija NO2, H2S, SO2, O3, PM2,5, temperature, relativne vlage i brzine vjetra prikupljanih tijekom tri godine (od 2010. do 2012. godine). Svaka godina obrađena je zasebno. Pored postojanja lažnih, kao i po intenzitetu najvećih dnevnih ciklusa, u koncentracijama NO2 su pronađeni i poludnevni ciklusi tijekom sve tri istraživane godine. Isti ciklusi tijekom posljednje istraživane 2012. godine uočeni su i u podatcima satnih koncentracija SO2 i O3, ali nisu pronađeni u satnim vrijednostima meteoroloških varijabli, stoga se njihova pojava nije mogla pripisati utjecaju meteoroloških faktora. Pojava lažnih maksimuma (ciklusa) nastalih kao posljedice algoritma metode Fourierovih transformacija ogledala se u postojanju ciklusa koji su imali identične brojčane vrijednosti za sve varijable. Iznimku su činili podatci satnih koncentracija PM2,5 gdje su uz nabrojane lažne, pronađeni dodatni, tjedni i dvotjedni ciklusi koji se, kao i oni poludnevni, mogu pripisati utjecaju antropogenih faktora.
KeywordsParticulate matter PM2 5 NO2 H2S SO2 O3 meteorological parameters Fourier analysis
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Lower level organizational unitsZavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationuniv. bacc. chem.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-19
Parallel abstract (English)
In this paper Fourier analysis was applied to process hourly concentrations of NO2, H2S, SO2, O3, PM2,5, temperature, relative humidity and speed of wind that were gathered during three years (2010, 2011, 2012). Every year was processed separately. Apart from false cycles and those with highest intensity, half-day cycles were found for NO2 concentrations. Same cycles were also discovered in year 2012 for hourly concentrations of SO2 and O3. Phenomenon of false peaks (cycles) as a result of Fourier analysis algorithm can be seen in identical cycles for all variables. Hourly concentrations of PM2,5 were exception because there were discovered additional one- and two-weeks cycles, half-day cycles which may have anthropogenic source.
Parallel keywords (Croatian)Lebdeće čestice PM2 5 NO2 H2S SO2 O3 meteorološki parametri Fourierova analiza
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:197380
CommitterSanda Hasenay