undergraduate thesis
Počeci kemije nakon utemeljenja prirodnoslovnih odjela na sveučilištu u zagrebu ( 1876.)

Romana Radić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Metadata
TitlePočeci kemije nakon utemeljenja prirodnoslovnih odjela na sveučilištu u zagrebu ( 1876.)
AuthorRomana Radić
Mentor(s)Snježana Paušek-Baždar (thesis advisor)
Abstract
U ovome radu prikazan je kratak pogled razvoja kemije u Hrvatskoj nakon utemeljena prvog hrvatskog Kemijskog zavoda na Sveučilištu u Zagrebu, te doprinos najistaknutijih hrvatskih kemičara. Kemija se kao samostalan predmet počela predavati tek 1875. godine na Mudroslovno-filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prvi izvanredni profesor bio je Aleksandar Veljkov, koji je sa svojim znanjem o nastavi i kemijskim laboratorijima u Europi dobio zadatak osmisliti prvi hrvatski Kemijski zavod. Zavod je utemeljen 1876. godine u iznajmljenom prostoru, na adresi Nova Vesa 1, u Zagrebu. Aleksandar Veljkov je nakon toga održavao kemiju te eksperimentalna istraživanja u novonastalom laboratoriju. Osim što je bio prvi profesor kemije u Hrvatskoj, Aleksandar Veljkov se istaknuo objavljivanjem mnogih znanstvenih radova, koji su doveli do velikog napretka kemije u 19. stoljeću. Nažalost, Veljkov je obavljao svoju dužnost samo godinu dana jer je iznenada umro. Na njegovo mjesto je ubrzo došao dr. Gustav Janeček, farmaceut i kemičar, koji je nastavu kemije kao i eksperimentalna istraživanja predavao desetljećima. S obzirom da se Kemijski zavod nalazio u iznajmljenoj zgradi, Janeček je zatražio obnovu Kemijskog zavoda 1882. godine, te je na njegov zahtjev izgrađena nova zgrada u Strossmayerovoj ulici 14 u Zagrebu, koja je završena 1884. godine. Janeček je osim kemije i farmacije pohađao i studij medicine te se iskazao kao i sudski kemičar, u mnogim slučajevima trovanja. Cijeli život bavio se istraživanjem, te objavio mnoge znanstvene radove i udžbenike iz fizikalne, organske, analitičke, farmaceutske i forenzične kemije.
KeywordsChemistry development Institute of Chemistry chemistry Alexander Veljkov chemical laboratory Gustav Janeček forensic chemistry Croatia
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationuniv. bacc. chem.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-02
Parallel abstract (English)
This work presents a brief look at the development of chemistry in Croatia after founded the first Croatian Institute of Chemistry , University of Zagreb , and the contribution of the most prominent Croatian chemists . Chemistry as an independent subject began to teach only 1875th year - on Philosophy Faculty in Zagreb . First associate Professor was Aleksandar Veljkov , who with their knowledge about teaching and chemical laboratories in Europe given the task to design the first Croatian Chemical Institute . The Institute was founded in 1876th in rented space at New Vesa 1 , in Zagreb . Alexander Veljkov subsequently held chemistry and experimental research in the new lab . Besides being the first professor of chemistry in Croatia , Alexander Veljkov be noted publishing many offer a scientific work , which led to great advances in the chemistry of the 19th century . Unfortunately , Veljkov has done his duty for only a year , because he suddenly died . In his place was soon came Dr. Gustav Janeček , a pharmacist and chemist , who has been teaching chemistry as well as experimental studies taught even decades . With regard to chemical Institute, located in a rented building , Janeček has requested renewal of the Chemical Institute in 1882. year , and at the request of a new building in the Strossmayer Street 14 , in Zagreb , which was completed , 1884. year . Janeček besides chemistry and pharmacy, was study medicine, and he he attended and expressed as the court chemist, in many cases of poisoning. All his life he investigated and published many scientific papers and textbooks in physical, organic, analytical, pharmaceutical and forensic chemistry.
Parallel keywords (Croatian)razvoj kemije Kemijski zavod kemija Aleksandar Veljkov kemijski laboratorij Gustav Janeček sudska kemija Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:331985
CommitterSanda Hasenay