master's thesis
Potentional sources of formaldehyde air pollution in the school premises

Tomislav Perković (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry
Metadata
TitlePotencijalni izvori onečišćenja zraka formaldehidom u školskom prostoru
AuthorTomislav Perković
Mentor(s)Elvira Kovač-Andrić (thesis advisor)
Abstract
Formaldehid je važna kemikalija koja ima široku primjenu u različitim granama industrije kao što su industrija namještaja, građevinarstvo, medicina, tekstilna industrija, itd. U prirodi nastaje fotokemijskom razgradnjom ugljikovodika. Također u prirodu dospijeva emisijom iz antropogenog i biogenog podrijetla. Formaldehid pripada skupini spojeva koje emitiraju materijali koji se koriste u izgradnji i opremanju prostora te sredstva za čišćenje i dezinfekciju prostora, time je značajna njegova prisutnost u zraku zatvorenih prostora. Stoga izloženost čovjeka formaldehidu najveća je u zatvorenom prostoru gdje provodi većinu svog vremena. U ovom radu prikazani su rezultati pilot istraživanja mjerenja koncentracije formaldehida u dvije srednje škole u Osijeku. Koncentracija formaldehida mjerena je u zraku zatvorenog i vanjskog školskog prostora. Uzorkovano je četiri do pet dana tijekom 2012. godine, korištenjem pasivnog uzorkivača (Radiello Code 165) s odgovarajućim adsorbensom, a nakon toga analizirano je HPLC-om s UV-detektorom. Metodički dio diplomskog rada sadrži pripremu za nastavnu jedinicu Aldehidi i ketoni, radne listiće za pokuse i radni listić za ponavljanje na kraju sata. Nastavni sat je zamišljen kao blok sat s ciljem da učenici pomoću demonstracijskih pokusa i teorijskog dijela upoznaju temeljne pojmove, nomenklaturu, kemijska i fizikalna svojstva te primjenu aldehida i ketona u svakodnevnom životu.
Keywordsformaldehyde atmosphere air aldehydes ketones
Parallel title (English)Potentional sources of formaldehyde air pollution in the school premises
Committee MembersIvan Vicković (committee chairperson)
Elvira Kovač-Andrić (committee member)
Nikola Sakač (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Chemistry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeChemistry
Academic title abbreviationmag.educ.chem.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Formaldehydes are important chemicals widely used in different industries such as the furniture industry, the construction industry, medicine, the textile industry, etc. They are formed in nature through hydrocarbon degradation. Emissions of anthropogenic and biogenic origin also account for their presence in nature. Formaldehydes are compounds found in materials used in construction and furnishing as well as in cleaning products and disinfectants, which accounts for their significant presence indoors. People are mostly exposed to formaldehydes indoors, where they spend most of their time. This study presents the findings of a pilot study that measured the concentration of formaldehydes in two high schools in Osijek. The formaldehyde concentration was measured both indoors and outdoors. Samples were taken for four to five days in 2012 using a passive sampler (Radiello Code 165) with the appropriate adsorbent and were consequently analysed with a HLPC UV-detector. Teaching part of the thesis contains a lesson plan for a lecture called Aldehydes and ketones, worksheets for experiments and revision worksheets for the end of the class. One lesson plan encompasses two-hour lecture experimental and theoretical part that contain basic terms, the nomenclature, chemical and physical features as well as the use of aldehydes and ketones in everyday situations.
Parallel keywords (Croatian)formaldehid atmosfera zrak aldehidi ketoni
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:182:550794
CommitterSanda Hasenay