undergraduate thesis
SPECIFIC TESTING OF SOIL FOR EMBANKMENT CONSTRUCTION

Stipo Marić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju
Katedra za geotehniku
Metadata
TitlePOSEBNA KONTROLA MATERIJALA ZA IZRADU NASIPA
AuthorStipo Marić
Mentor(s)Mensur Mulabdić (thesis advisor)
Abstract
U radu je organizirana i provedena kontrola mogućnosti izvedbe nasute zemljane brane u lesnom materijalu, s aspekta mogućeg nepovoljnog djelovanja vode iz budućeg akumulacijskog jezera na obalne pokose. Osmišljeno je i provedeno jednostavno ispitivanje erodibilnosti lesnog materijala uslijed djelovanja zapljuskivanja i bez djelovanja zapljuskivanja vode na uzorcima lesnog materijala s lokacije planirane brane. Opisan je les kao materijal sa svim svojim svojstvima, kao i raspored lesnih naslaga u svijetu, te su prikazani mehanizmi stvaranja eolskih lesnih naslaga. Navedene su poznate metode ispitivanja kolapsibilnosti, te posebno obrađenja metoda erodibilnosti kohezivnih korita potoka - laboratorijsko ispitivanje. Opisana je akumulacija Dola kao budući projekt čiji su pokosi u lesu, te se posebna pozornost vodi o kolapsibilnosti i erodibilnosti lesa. Prikazano je mjesto izgradnje brane, satelitska snimka, te sve karakteristike i potrebni parametri kako bi bili upoznati s mogućim opasnostima terena i nepredviđene situacije sveli na minimum. Naveden je i opis postojećeg stanja. Akumulacija Dola predviđena je kao višenamjenski objekt, a prvenstveno će služiti za navodnjavanje, ali i kao objekt zaštite od štetnog djelovanja voda (redukcija vodnih valova velikih voda) te za sportski ribolov. Prikazano je eksperimentalno ispitivanje erodibilnosti lesa s dva jednostavna pokusa, na temelju kojih su izvedeni zaključci o mogućem ponašanju lesnih pokosa u kontaktu s vodom.
Parallel title (English)SPECIFIC TESTING OF SOIL FOR EMBANKMENT CONSTRUCTION
Committee MembersŽelimir Ortolan
Mensur Mulabdić
Aleksandar Jurić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Lower level organizational unitsZavod za geotehniku, prometnice i geodeziju
Katedra za geotehniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Geotechnology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate university programme - Civil Engineering general course
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. aedif.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-18
Parallel keywords (Croatian)nasute brane les kolapsibilnost erodibilnost akumulacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:969522
CommitterVesna Zobundžija