master's thesis
RIVER REGULATION OF DRAVA RIVER SECTION FROM 0+000 TO 12+000 RKM

Tomislav Škegro (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša
Metadata
TitleREGULACIJA DIONICE RIJEKE DRAVE OD 0+000 DO 12+000 RKM
AuthorTomislav Škegro
Mentor(s)Lidija Tadić (thesis advisor)
Abstract
Diplomskim radom prikazana je regulacija vodotoka Drave od 0+000 do 12+000 rkm. Prilikom izrade rješenja korišteni su računalni programi. Pomoću pada vodnog lica i omjera veličine slivnih površina dolazi se do podataka o vodostaju i protoku na dijelovima dionice gdje oni nisu osigurani mjerenjem. Mjerna postaja na području ušća (0+000 rkm) nije postavljena jer je taj dio dionice pod utjecajem Dunava, odnosno usporom. Hidraulički proračun vodostaja i protoka vršen je u programu Microsoft Excelu. Proračun je proveden prema metodama Log Person III, Čegodajev, Weibull i metodom normalne distribucije. Grafičkim prikazom empirijske funkcije vjerojatnosti pojave vodostaja i protoka za ove metode proračuna vidljivo je da metoda Log Person III daje najveće vrijednosti u području male vjerojatnosti pojave. Korištenjem rezultata ove metode u postupku izrade modela postignuta je veća sigurnost regulacije na zadanoj dionici. Vršena je idealizacija poprečnih presjeka za izradu modela vodotoka koji su dio podloge zadatka diplomskog rad. Izradom modela vodotoka u programu HEC-RAS vršena je simulacija vodostaja po povratnim razdobljima od 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina. Analizom simulacije vidljivo je da velike vode nadvisuju obalu korita te se kao rješenje regulacije postavlja izrada nasipa duž lijeve i desne obale. Nasip se dimenzionira za 1 m više od vodostaju po povratnom razdoblju od 100 godina. Model nasipa prikazan u GeoStudiu ukazuje na smanjenje pornog pritiska i procjeđivanja na nizvodnoj strani nasipa. Primjenom računalnih programa na regulaciji dionice Drave od 0+000 do 12+000 rkm postignuta je brža analiza podataka i uklonjeni su problemi do kojih dolazi zbog ljudskih pogrešaka. Postignuta je i jednostavnija izrada varijatnih rješenja regulacije te mogućnost vizualnog prikaza izlaznih rješenja koje pridonosi boljem razumjevanju istih.
Parallel title (English)RIVER REGULATION OF DRAVA RIVER SECTION FROM 0+000 TO 12+000 RKM
Committee MembersMarija Šperac (committee chairperson)
Lidija Tadić (committee member)
Brankica Malić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Lower level organizational unitsZavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Hydrotechnology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationHydraulic engineering
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-03
Parallel keywords (Croatian)regulacija vodotoka Drave metoda Log Person III metoda Čegodajev metoda Weibull metoda normalne distribucije HEC-RAS
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:160393
CommitterVesna Zobundžija