Istraživanje i analiza utjecaja promjena cijena na ponašanje potrošača
Istraživanje i analiza utjecaja promjena cijena na ponašanje potrošača
Jasmina Glavaš
U ovom završnom radu istražuju se i analiziraju utjecaji promjena cijena na ponašanje potrošača. Kroz obilježja određivanja cijena objašnjavaju se pojam cijene, čimbenici koji utječu na samu cijenu, a mogu biti unutar poduzeća na koje se može utjecati, te čimbenici izvan poduzeća na koje se ne može utjecati. Navode se i objašnjavaju metode za određivanje cijena temeljem kojih poduzeća pronalaze načine kako odrediti cijene za svoje proizvode, a na koje utječu...
Kakvoća morske vode Zadarske županije
Kakvoća morske vode Zadarske županije
Slavko Matak
Slana voda u morima i oceanima zauzima 97,5 % vode na svijetu. S obzirom na to da osim s vodom koja se koristi u domaćinstvu, u velikim količinama se onečišćuje slana voda odnosno morska voda koja utječe na čovjekovo fizičko zdravlje u obliku osipa na tijelu, želučanih smetnji, dijareje te kemikalija poput pesticida, olova i drugih teških metala može dovesti do bolesti hormonalnog sustava, oštećenja živčanog sustava, stoga je svrha ovog rada bila provesti bakteriološko...
Kemijski parametri u proizvodnji čokolade
Kemijski parametri u proizvodnji čokolade
Ante Galić
Čokolada je poslastica koja se dobiva miješanjem kakaove mase s većom ili manjom količinom šećera. Na tržištu se najčešće pojavljuje u obliku pločica ili različitih deserata. Za proizvodnju čokolade osim osnovnih sirovina kakao dijelova i šećera, koristi se još čitav niz različitih dodataka kao što su: mlijeko, orašasti plodovi, suho voće te voćne prerađevine, žitarice, različite arome i dr. koji čokoladnim proizvodima daju posebna svojstva. Proces proizvodnje ...
Okruženje suvremene prodaje s aspekta Republike Hrvatske
Okruženje suvremene prodaje s aspekta Republike Hrvatske
Jelena Marković
U završnom radu će se obraditi suvremena prodaja u svijetu, Europi te Republici Hrvatskoj. Pobliže će se objasniti trgovina na malo i trgovina na veliko te kako je pandemija imala veliki utjecaj na porast online kupovine. Prikazati će se osnovne razlike između tradicionalne i suvremene prodaje te navesti neke od prednosti i nedostataka. Nakon provedenog istraživanja pomoću grafikona prikazat će se odgovori na pitanja kao naprimjer koliko ljudi zapravo kupuje online, na koji...
Plaće u Republici Hrvatskoj
Plaće u Republici Hrvatskoj
Dijana Pranjić
U ovome radu obrađuje se tema Plaće u Republici Hrvatskoj, odnosno kretanje plaća u razdoblju od 2011. godine do 2021. godine. Na samom početku rada definiran je pojam plaće. Definirano je što je to bruto plaća i neto plaća. Prikazan je uvid u zakonske propise koji definiraju oporezivanje plaće kao dohotka od nesamostalnog rada, kao i u doprinose iz plaće i na plaću. Definiran je izraz „prosječna plaća“ i prikazan je uvid u zakonske propise kojima je uređena minimalna...
Prihodi i rashodi državnog proračuna Republike Hrvatske
Prihodi i rashodi državnog proračuna Republike Hrvatske
Anita Lončarević
Ovim radom daje se uvid u teorijske odrednice državnog proračuna kako bi se objasnio pojam, postupak donošenja i izvršenje proračuna te njegova struktura. Naime, prilikom provođenja svoje politike, vladin najmoćniji instrument je proračun. Proračunska politika utječe na makroekonomske ciljeve; fluktuaciju proizvodnje, cijene i nezaposlenost te čimbenike koje zahtijevaju rješavanje ove politike u vezi s fiskalnom politikom, jer ih obje istovremeno razrađuju javne vlasti....
Statistička analiza uspjeha studenata Veleučilišta u Požegi
Statistička analiza uspjeha studenata Veleučilišta u Požegi
Adrijana Stojanović
U završnom radu obrađena je statistička analiza uspjeha studenata Veleučilišta u Požegi na smjerovima Stručnog studija: Prehrambena tehnologija, Vinogradarstvo-vinarstvovoćarstvo, Upravni studij, Računovodstvo, Trgovina te na smjeru Specijalističkog stručnog studija Trgovinsko poslovanje. Prolaznost studenata analizirana je kroz četiri akademske godine 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020. te su dobiveni rezultati, nakon kratkog teorijskog osvrta na osnovne...
Sustav za upravljanje dokumentima kao poslovni proces u Požeško-slavonskoj županiji
Sustav za upravljanje dokumentima kao poslovni proces u Požeško-slavonskoj županiji
Irena Martinek
Tema ovog završnog rada je sustav upravljanja dokumentima kao poslovni proces u Požeškoslavonskoj županiji. Rad je podijeljen na osam poglavlja od kojih svako obrađuje određeno područje. Nakon kratkog uvoda, u drugom poglavlju, navedeni su i definirani osnovni pojmovi vezani uz poslovne procese. Nakon toga, razmatramo pristupe promjeni poslovanja od kojih kao posebno poglavlje obrađujemo upravljanje znanjem, odnosno točnije sustave za upravljanje znanjem. U spomenutom poglavlju,...
Utjecaj interneta na razvoj poslovanja
Utjecaj interneta na razvoj poslovanja
Emilija Čorak Veić
Uloga interneta u poslovanju dodatno je ojačana napretkom informacijske i komunikacijske tehnologije. Primjenom Interneta osiguran je pristup podatcima većem broju korisnika, dok se do primjene Interneta poslovanje odnosilo samo na lokalno područje, oglašavanjem preko lokalnih novina, izlog i dr. Stalnim rastom primjene Interneta proširena je mogućnost raznih oblika poslovanja na sve četiri strane svijeta u vrlo kratkom vremenu. Primjena Interneta doprinijela je jednostavnijoj i...
Zakonska regulativa usvajanja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Zakonska regulativa usvajanja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Antonio Matek
Tema ovog rada je zakonska regulativa uvođenja eura. Euro je službena valuta u većini država članica Europske unije, sve države koje su uvele euro djelom su eurozone. Euro kao valuta je druga najveća valuta u svijetu. U radu je prikazano koje je sve kriterije Hrvatska morala ispuniti kako bi postala članicom eurozone. Prikazano je dvojno iskazivanje cijena na primjerima. Prikazane su promjene koje će zahvatiti računovođe i na što će morati pripaziti od 1.1.2023. godine koja...
Zaštita uredskih podataka i dokumenata
Zaštita uredskih podataka i dokumenata
Lucija Jurkić
Sigurnost dokumenata jedan je od najvažnijih stajališta sigurnosti u svakom poslu. Upravljanje, čuvanje i izrada dokumenata ili podataka dostupne pravim ljudima u organizaciji su ključ uspjeha poslovanja. Dokumenti mogu biti pohranjeni u digitalnom i papirnom obliku. Za zaštitu uredskih podataka i dokumenata bitna je organizacija dokumenata, jer je većina kršenja sigurnosti unutarnja, a ne vanjska, iako je obično uzrokovana ljudskom pogreškom.