master's thesis
Scenska lutka u radu s djecom predškolske dobi

Maja Degmečić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleScenska lutka u radu s djecom predškolske dobi
AuthorMaja Degmečić
Mentor(s)Mira Perić Kraljik (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad ukazuje na važnost lutke i djetetovog odrastanja. Scenska lutka pokreće djetetov misaoni i emocionalni svijet i omogućuje mu da riječima izražava svoj bogatiji i složeniji intimni doživljaj svijeta. Likovna kvaliteta scenske lutke nije samo estetska vrijednost već od nje neposredno zavisi i funkcionalnost umjetničke poruke lutkarske igre. Naglasak rada bio je da se pokaže koliku vrijednost ima lutka u dječjem, odgojiteljskom i roditeljskom životu i učenju. U radu sam pokušali pomoću ankete doznati koliko odgajatelji u predškolskim ustanovama koriste lutku, koliki utjecaj lutke ima na dijete i koliko i kako i na koji način današnji odgojitelji stimuliraju djecu na igranje s lutkom. Ljubav prema scenskoj lutki potrebno je razvijati od najmlađih dana. Lutka je najznačajniji djetetov stimulator, gdje stimulacija uzrokuje djetetovu uzbuđenost, ushita i razigranosti. Djeca se vole igrati na način koji im omogućava da repliciraju svijet odraslih, a lutke im omogućavaju takvu vrstu igre i osjećaj da se nalaze u svijetu odraslih.
Keywordschild puppet stage puppet preschool marionette
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineINTERDISCIPLINARY FIELDS OF ART
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-10-23
Parallel abstract (English)
This paper indicates the importance of puppets and the child's growing. Stage puppet launches child's cognitive and emotional world and allows him to express with his words richer and more complex intimate experience of the world. Visual quality stage puppet is not only aesthetic value, but from her depends on the functionality and artistic messages of puppet play. The emphasis of the study was to show how much value there is in a child's, preschool teacher and parental life and learning. In this paper, we tried using a poll to find out how teachers in preschools institutions used puppets, what impact puppets have on the child and how much, and how, and which way today's preschool teachers stimulate children to play with the puppets. Love for stage puppet is necessary to develop from the youngest days. The puppets is a child's most important stimulator, where stimulation causes a child i excitement, elation and exuberance. Children love to play in a way that allows them to replicate the adult world and puppets allow them that kind of game and the feeling of being in the adult world.
Parallel keywords (Croatian)dijete lutka scenska lutka predškola marioneta.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:769185
CommitterJosipa Zetović