master's thesis
Kulturna i tradicijska baština Valpovštine u kurikulumu održivog razvoja predškolskog uzrasta

Ana Mari Mijatović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleKulturna i tradicijska baština Valpovštine u kurikulumu održivog razvoja predškolskog uzrasta
AuthorAna Mari Mijatović
Mentor(s)Mirko Lukaš (thesis advisor)
Abstract
U radu su iznesena promišljanja o važnosti provedbe tema tradicije, baštine, folklora i običaja kraja Valpovštine u radu s djecom od najranije dobi. Promicanje kulture, običaja, bogatstvo sadržaja, raznolikosti te promicanje višestoljetne tradicije kraja u kojem djeca žive važno je prezentirati djeci već u mlađoj vrtićkoj dobi. Rani odgoj i obrazovanje poticajno je za rad i razvoj osviještenog građanstva. Plan i program rada o temama kulture, tradicije i običaja koje provodi vrtić bitno je prilagoditi dječjem razvoju i interesu. Stvaranjem poticajnog razvojnog okruženja, dostupnost materijala, slobodne teme i obilje literature pružaju osjećaj važnosti očuvanja tradicije, baštine i folklora, a kod djeteta potiču razvoj potencijala i pozitivno mišljenje o tradiciji i kulturi kraja u kojemu žive. U empirijskom dijelu rada bavili smo se ispitivanjem provedbe tema tradicije, kulture folklora u dječjem vrtiću, odnosima odgojitelja i roditelja te ispitivanjem o stavovima odgojitelja prema zavičajnim igrama, odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
Keywordslegacy/heritage culture curiculum tradition Valpovština
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-11-25
Parallel abstract (English)
In this work are presented reflectious about the importance of implementation of tradition, heritage, folklore and customs of Valpovština area with the children from the earliest age. Promotion of culture, customs, the richness of content, diversity and promotion of more centuries long tradition of the area in which children live is very important to present to children already in younger kindergarten age. Early education ir motivating for work and development of regaining consciousness among citizens. Plan and programme of working in topics about culture, tradition and customs that a kindergarten performs is important to adjust to child s development and interest. Creation of motivating developmental surrounding, availability of materials, free topics and abundance of literature provide the feeling of importance, heritage and folklore, and stimulate development of potential among children and positive thinking about tradition and culture of the region in which they live. In the empirical part of this work we were questioning the implementation of the topics like tradition, folklore culture in kindergarten, relatious among the educator and parents as well as researching the attitude that an educator has toward the regional games, raising and education for tenable development.
Parallel keywords (Croatian)baština folklor kultura kurikulum tradicija Valpovština
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:380454
CommitterJosipa Zetović