master's thesis
Rad s darovitom djecom u Montessori pedagogiji

Sanja Pavić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleRad s darovitom djecom u Montessori pedagogiji
AuthorSanja Pavić
Mentor(s)Marija Sablić (thesis advisor)
Abstract
Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi može li se ovladavanje didaktičkim jezičnim i matematičkim materijalima koristiti kao dodatni prilog procesu identifikacije potencijalne darovitosti u djece u ranom djetinjstvu. Sudionici su ovoga istraživanja 44 djeteta u ranom djetinjstvu, tj. svi polaznici Dječjega vrtića Cekin u Slavonskom Brodu, u dobi od 23 do 88 mjeseci (M = 57.7.; SD = 15.6; medijan 58.5 mj.). Ukupno je u uzorku 17 djevojčica (38.6%) i 27 dječaka (61.4%). Opservacijom i konsenzusnom procjenom predškolskog psihologa i odgojitelja na pridjevskoj listi tijekom prvog mjeseca pedagoške godine 2013./14. dio je upisane djece procijenjeno kao potencijalno darovito. Ukupno je 10 djece (22.7%; 4 djevojčice i 6 dječaka) nominirano kao potencijalno darovito (raspon dobi 55 – 78 mjeseci), koja su u ovom istraživanju činila kronološki homogenu ciljnu skupinu, a zbog tekućih odgojnih postupaka usmjerenih prema njima kao skupini darovitih koje je vrtić dužan pružati. Sva su djeca (N = 44) provela cijelu pedagošku godinu u kronološki i po sposobnostima integriranoj skupini, okružena, između ostalih, i materijalima izrađenim prema načelima pedagogije Marije Montessori. Karakteristike su toga didaktičkog materijala razvojna primjerenost, konkretnost i gradacija po težini, apstraktnosti i stupnju složenosti. Svoj je djeci tijekom cijele pedagoške godine bio dostupan sav Montessori didaktički materijal, razvrstan u dvije široke skupine s po 19 (područje jezičnog) i 18 setova materijala (područje matematičkog odgoja). Dva su odgojitelja u skupini bilježila s koliko su i kakvih materijala tijekom jedne pedagoške godine djeca u potpunosti samoinicijativno ovladala. Rezultati pokazuju da su djeca koja su na početku pedagoške godine nominirana kao potencijalno darovita do konca godine ovladala gotovo svim ponuđenim didaktičkim materijalima iz područja jezika i matematike, ali i da je dio kronološki usporedive djece također učinio gotovo isto to. Zaključno, ovladanost materijalima ovisi i o dobi, motivaciji djeteta za rad s materijalima, ponavljanju i uvježbavanju (za što je tijekom godine niz prilika), a ne isključivo o potencijalnoj darovitosti.
Keywordstalent montessori pedagogy didactic materials mahtematics language
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Specific Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-30
Parallel abstract (English)
The aim of this research was to determine the connection between mastering the didactic language nad mathematical materials and the potential talent of the children in their early childhood. The participants of this research are 44 children in their early childhood, i.e. all the children from the Cekin Kindergarten from Slavonski Brod, aged from 23 to 88 months. There are 17 girls (38.6%) and 27 boys (61.4 %). After they had been observed by the kindergarten psychologist and educators during the first month of the pedagogical year of 2013/14, one part of the children were estimated as potentially gifted. In total, 10 children (22.7 %; 4 girls and 6 boys) were nominated as potentially gifted (aged from 55 to 78 months). They created a chronologically homogeneous aim group and were treated as a group of talented children through the usual educational procedures. All the children (N=44) spent the whole pedagogical year in a chronologically organised group according to their abilities and surrounded by the materials made according to Maria Montessori principles. The characteristics of that sort of materials are progress appropriateness, practicality and the gradation of difficulty, abstraction and complication. All the children had access to all the Montessori didactic material, divided into two wide groups of 19 (language area) and 18 sets of materials (mathematical area). Two educators made notes about the number and kind of materials that children mastered using thier own will. The results show that the children who had been initially nominated as the gifted ones, mastered almost all the didactic materials from the language and mathematics area as well as the fact that a part of chronologically compared children did almost the same. As a conclusion, mastering the materials depends on one's age, motivation, revision and practice and not only on the potential talent.
Parallel keywords (Croatian)darovitost Montessori pedagogija didaktički materijali matematika jezik
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:402959
CommitterJosipa Zetović