master's thesis
Poznavanje proljetnica iz neposrednog okoliša djece predškolske dobi

Ivana Vidaković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitlePoznavanje proljetnica iz neposrednog okoliša djece predškolske dobi
AuthorIvana Vidaković
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Temeljna zamisao ekološkog odgoja u današnjem je vremenu usmjerena na širenje svijesti i spoznaja o trenutačnom stanju okoliša na Zemlji, kao i poduzimanje konkretnih mjera za njegovu zaštitu. U tom procesu potrebno je udruženo djelovanje obitelji, vrtića, škole, uže i šire zajednice, države i čitavog planeta. Samo ujedinjujući svoja djelovanja možemo stvoriti zdrav okoliš. Djeca uče da svaki čovjek ima pravo na zdrav okoliš i život u takvom okruženju, da imaju i osobnu odgovornost prema sebi, drugima i materijalnim dobrima, da je život pun problema te da se oni u određenoj mjeri mogu riješiti. Jer svatko može učiniti nešto sam, ali u suradnji s drugima može učiniti mnogo više, sukobi su dio životne svakodnevice, ali postoje načini da se ti sukobi i konflikti riješe nenasilnim putem i da završe tako da obje strane dobiju: čovjek je dio prirode, a ne njezin gospodar, sve i svi na svijetu su jednako važni, vrijedni i međusobno povezani. Tema mog diplomskog rada je Poznavanje proljetnica iz neposrednog okoliša djece predškolske dobi, kroz njega sam nastojala istaknuti važnost potrebe da se upravo od vrtića, od najmlađe djece usađuje ljubav i briga za okoliš, za prirodu koja nas okružuje. Proljetnice ne predstavljaju samo lijepo cvijeće već su i simbol proljeća, buđenja i novog života. One su utkane u naše običaje i kulturu, možda čak i više od drugih biljaka. Svoju su upotrebu pronašle u mnogim čovjekovim djelatnostima, pa se tako koriste u medicinske svrhe, u kulinarstvu, proizvodnji parfema, cvjećarstvu, hortikulturi…
Keywordsecological education spring flowers child care for the environment
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-08
Parallel abstract (English)
Basic idea of ecological education today is concentrated on dissemination of awareness and cognitions about current condition of environment on Earth, as well as taking specific measures for its protection. During that process, affiliated actions of family, pre-school, school, closer and wider community, state and the entire planet are necessary. Only by allying our actions we can create a healthy environment. Children learn that every human is entitled to a healthy environment and to life in that kind of environment, that they have personal responsibility for themselves, others and tangible goods, that life is full of problems that can be solved in some way. Everybody can do something by himself, but in a cooperation with others a lot more can be done. Conflicts are a part of everyday life, but there are ways to settle them in a nonviolent way, so that every side can get what is needed: human is a part of nature, not her master, everybody and everything are equally important, valuable and interconnected. The subject of my thesis is „Knowing the spring flowers in the direct environment of pre-school children“, and through it I tried to point out the necessity of implanting love and care for the environment and nature from a very young age, particularly from the pre-school age. Spring flowers represent not only beautiful flowers, but they are also a symbol of spring, of awakening and of a new life. They are woven into our customs and culture, maybe even more than any other plant. They found use in many human activities: in medicine, in culinary, in perfume manufacturing, floriculture, horticulture, etc.
Parallel keywords (Croatian)ekološki odgoj proljetnice dijete briga za okoliš
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:179988
CommitterJosipa Zetović