master's thesis
CROFIT u razrednoj nastavi

Stela Srpak (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za društvene znanosti
Metadata
TitleCROFIT u razrednoj nastavi
AuthorStela Srpak
Mentor(s)Mara Šumanović (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog rada je ispitati antropološki status učenika primarnog obrazovanja te utvrditi mogućnost provođenja CROFIT testova u nastavi od 1. do 4. razreda osnovne škole. Istraživanje je provedeno na 52 učenika Osnovne škole Donji Kraljevec tijekom veljače i ožujka 2015. godine, a ispitani su učenici od 1. do 4. razreda primarnog obrazovanja. Uzorak varijabli sastojao se od 8 testova za procjenu motoričkih sposobnosti, 3 mjere za procjenu antropometrijskih karakteristika te 3 testa za procjenu funkcionalnih sposobnosti. Cilj ovog diplomskog rada je utvrditi pouzdanost CROFIT testova u razrednoj nastavi, što bi značajno utjecalo na kvalitetu procjene antropološkog statusa osnovnoškolske djece te poboljšanje kvalitete rada unutar tjelesne i zdravstvene kulture od 1. do 4. razreda osnovne škole. Provedenim istraživanjem i analizom rezultata možemo uočiti kako učenici petih razreda postižu bolje rezultata u dva standardizirana CROFIT testa od učenika u razrednoj nastavi, dok razlike u rezultatima modificiranih testova nisu velike. Metrijske karakteristike standardiziranih i modificiranih mjernih instrumenata korištenih u ovom istraživanju pokazale su zadovoljavajuću razinu potrebnu za primjenjivost testova u razrednoj nastavi. Faktorskom analizom dobila su se dva značajna faktora, i to faktor motoričkih sposobnosti te morfološki faktor.
Keywordselementary school motor skills functional abilities anthropometric characteristics CROFIT
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za društvene znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-29
Parallel abstract (English)
The theme of this paper is to examine anthropological status of primary school pupils anddetermine the possibility of conducting CROFIT tests in classes from 1st to 4th grades of primary school. The research was conducted on 52 students of Elementary School Donji Kraljevec in February and March 2015. and respondents were primary school students from 1st to 4th grade. The sample of variables consisted of 8 tests for motor skills evaluation, 3 measures for antropological characteristics and 3 tests for functional skills evaluation.The purpose of this paper is to determine reliability of CROFIT tests in school class, which would significantly affect the quality evaluation of motor skills of primary school students, and improve the quality of work within the physical and health education from 1 st to 4th grade of primary school. On the research and analysis of results we can see that students of 5th grades achieved better results than primary school students in two standardized CROFIT tests, while the differences in the results of modified tests aren’t great. Metric characteristics of standard and modified measuring instruments used in this study showed satisfactorily level necessary for the applicability of the tests in class teaching. Factor analysis were obtained two significant factors, factor of motor skills and morphological factor.
Parallel keywords (Croatian)osnovna škola motoričke sposobnosti funkcionalne sposobnosti antropometrijske karakteristike CROFIT
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:105337
CommitterJosipa Zetović