master's thesis
Zastupljenost glazbenih igara u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole

Darja Savković (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Department of Art
Metadata
TitleZastupljenost glazbenih igara u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole
AuthorDarja Savković
Mentor(s)Jasna Šulentić Begić (thesis advisor)
Abstract
Otvoreni model koji je zastupljen od školske godine 2006./07. omogućava učiteljima veliku slobodu u izboru skladbi za slušanje, pjesama za pjevanje ili sviranju te izboru glazbenih igara. Glazbene igru su prema Nastavnom planu i programu osnovne škole iz 2006. godine u četvrtom razredu samostalno nastavno područje dok su u prva tri razreda osnovne škole dio područja elemenata glazbene kreativnosti. Osim područja elemenata glazbene kreativnosti, program nastave glazbene kulture u prva tri razreda temelji se na još tri područja: pjevanje, sviranje i slušanje glazbe. U radu se polazi od istraživačkih pitanja na čije se odgovore pokušalo doći analizom dnevnika praćenja nastavih sati glazbene kulture i priručnika za učitelje (Glazbeni krug 1, Razigrani zvuci 2, Razigrani zvuci 3) radi uočavanja načina izvedbe i prisutnosti glazbenih igara. Cilj je bio utvrditi koriste li učitelji glazbene igre u nastavi glazbene kulture i ukoliko koriste glazbene igre u nastavi, ustanoviti u koju skupinu pripadaju. Osim toga, pokušalo se ispitati u kojem dijelu sata koriste učitelji glazbene igre i kako primjena glazbenih igara u nastavi utječe na učenike. Istraživanje koje je provedeno tijekom veljače i ožujka 2015. godine u OŠ „August Šenoa“ u Osijeku pokazalo je da učitelji koriste glazbene igre u nastavi od čega su najviše korištene glazbene igre s pjevanjem, a najmanje glazbene igre s tonovima/melodijama i ritmovima. Nastava učiteljica koje su koristile više glazbenih igara pokazala se dinamičnijom i samim time omogućila je razbijanje dosade i monotonije te povećala motivaciju i pozornost učenika. Stoga, primjena glazbenih igara u nastavi je izuzetno važna i trebala bi biti dio svakog sata glazbene kulture.
Keywordsprimary level education music lessons music games motivation
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Lower level organizational unitsDepartment of Art
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Interdisciplinary Fields of Art
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
The open model used since school year 2006-2007 gives teachers the freedom to choose compositions for listening, songs for singing or playing and to choose music games. According to the curriculum since 2006 music games are an independent teaching area in forth grade while in first three grades of elementary school they are a part of the teaching area called the elements of musical creativity. Except for the teaching area the elements of musical creativity, the programme of music lessons in first three grades of elementary shool is based on three more teaching areas: singing, playing and listening to music. The paper starts with research questions which were tried to be answered by analyzing the diary monitoring music lessons and teacher handbooks (Glazbeni krug 1, Razigrani zvuci 2, Razigrani zvuci 3) for discovering the presence of music games and the way the music games are played. The goal was to determine whether teachers use music games in their lessons and if so, to determine which category they belong to. Furthermore, the paper tried to examine in which part of the lesson do teachers use music games and how does the use of music games affect the pupils. The research which was carried out in February and March in 2015th in elementary school August Šenoa in Osijek showed that teachers use music games and the most used music games were with singing and the least used were with melodies/tunes and rhythms. The lessons of the teachers which used more music games were more dynamic and in that way they the lessons enabled to beat boredom and monotony and to enchance the pupils' motivation and attention. Therefore, the use of music games in class is extremely important and should be a part of every music lesson.
Parallel keywords (Croatian)razredna nastava nastava glazbene kulture glazbene igre motivacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:405743
CommitterJosipa Zetović