master's thesis
Slušanje glazbe kao obvezno područje otvorenoga modela nastave glazbe

Darjana Tatai (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za umjetnička područja
Metadata
TitleSlušanje glazbe kao obvezno područje otvorenoga modela nastave glazbe
AuthorDarjana Tatai
Mentor(s)Jasna Šulentić Begić (thesis advisor)
Abstract
Primjenom HNOS-a, od školske godine 2006./07., nastava glazbe provodi se prema otvorenom modelu. Nastavno područje slušanja i upoznavanja glazbe, prema otvorenom modelu je jedino obvezno područje. Ostala nastavna područja su varijabilna, tj. učitelj se vodi psihološkim i kulturno-estetskim načelom pri odabiru istih. Nastava glazbene kulture ima za cilj kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe te razvijanje glazbenog ukusa, a upravo se aktivnim slušanjem glazbe ostvaruje cilj predmeta. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom tri tjedna školske godine 2014./15. u nekoliko osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. Istraživanjem je obuhvaćeno 38 ispitanika (učitelji razredne nastave). Pomoću anketnog upitnika ispitana su mišljenja učitelja razredne nastave. Isto tako, u svrhu istraživanja u OŠ „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru promatrana je nastava glazbene kulture u prva četiri razreda. Svrha istraživanja bila je praćenje provođenja aktivnosti slušanja glazbe. Istraživanja su pokazala da većina učitelja ne provodi otvoreni model, dok ga tek manji dio provodi. Slušanje glazbe im nije središnja aktivnost u nastavi glazbi. Tijekom slušanja veći dio učitelja provodi aktivno slušanje glazbe. Također je potvrđeno da učitelji imaju pozitivno mišljenje o slušanju glazbe na nastavi glazbene kulture te ga smatraju bitnim za razvijanje glazbenog ukusa učenika.
Keywordsopen model teaching music listening and learning about music actively listening to music
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za umjetnička područja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Interdisciplinary Fields of Art
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
By applying the CNES (Croatian National Educational Standard), since the school year of 2006/07, teaching music is performed according to the open model. The teaching area of listening and introduction to music is according to the open model the only mandatory field. Other teaching areas are variable, ie. the teacher abides by psychological and cultural-aesthetic principles in the selection of the same. Music lessons aim to develop critical and aesthetic evaluation of music and the development of musical taste, and just actively listening to music achieves the goal of the subject. In this paper a survey was conducted that took place in several primary schools in Osijek-Baranja County during the period of three weeks of the school year 2014/15. The study included 38 examinees (class teachers). The opinions of class teachers were surveyed with the questionnaire. Also, for the purpose of research at the elementary school "Dr. Franjo Tudjman" in Beli Manastir, music lessons in the first four grades were observed. The purpose of the study was to monitor the implementation of active listening to music. Studies have shown that most teachers do not carry out the open model, only a minority implement it. Listening to music is not the central activity in music lessons. While listening, most of the teachers carry out active listening to music. It is also confirmed that teachers have a postive opinion about listening to music in music lessons and consider it essential for the development of the musical taste of students.
Parallel keywords (Croatian)otvoreni model nastava glazbe slušanje i upoznavanje glazbe aktivno slušanje glazbe
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:399897
CommitterJosipa Zetović