master's thesis
Tjelesne aktivnosti djece mlađe školske dobi u slobodnom vremenu

Jelena Nagy (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za društvene znanosti
Metadata
TitleTjelesne aktivnosti djece mlađe školske dobi u slobodnom vremenu
AuthorJelena Nagy
Mentor(s)Mara Šumanović (thesis advisor)
Abstract
Suvremeni način života danas se znatno razlikuje od nekadašnjeg. Zahvaljujući napretku tehnologije i znanosti, životni tempo postao je brži, ljudi su sve zaposleniji kako bi sebi i svojoj djeci osigurali sigurniju budućnost i zbog toga je slobodnog vremena sve manje. Sve to utječe i na način provođenja slobodnog vremena djece. Danas djeca svoje slobodno vrijeme najčešće ne provode kvalitetno, baveći se tjelesnim aktivnostima, već češće pribjegavaju sedentarnom načinu života,odnosno aktivnostima koje ne zahtijevaju nikakav mišićni napor. Nedovoljno kretanje djece i mladih te boravak u zatvorenim prostorima negativno su utjecali na antropološki status i na zdravstveno stanje pojedinca općenito. S obzirom na to kako je slobodno vrijeme djece i mladih oduvijek plijenilo pozornost stručnjaka, provedena su brojna istraživanja. Cilj ovog diplomskog rada jest otkriti čime se učenici bave u slobodno vrijeme, u kojoj se mjeri bave tjelesnim aktivnostima u odnosu na ostale aktivnosti, prepoznaju li važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima te što misle o broju sati tjelesne i zdravstvene kulture u razrednoj nastavi. Istraživanje je provedeno na uzorku od 188 učenika, od čega 95 učenika i 93 učenice, iz svih šest osnovnih škola s područja grada Vukovara. Rezultati istraživanja pokazuju kako učenici četvrtih razreda osnovnih škola svoje slobodno vrijeme najčešće koriste za bavljenje sportom, a nakon toga za korištenje suvremenih tehnologija i gledanje televizije. Djeca najčešće ispred televizije ili računala provode oko 1 sat, ali njih 39% provodi između 2 i 3 sata dnevno, što je više od preporučenog. Pozitivnim se pokazala činjenica da najveći broj djece izabire neku od sportskih aktivnosti kao izvannastavnu aktivnost, i to uvjerljivo ispred ostalih, pri čemu je važno naglasiti kako značajno veći broj učenika u odnosu na učenice izabire sport kao izvannastavnu aktivnost. Najveći se broj djece u slobodno vrijeme aktivno bavi sportom pri čemu je vidljivo kako učenici uglavnom izabiru nogomet i košarku, dok su učenice sklonije plesu, rolanju, i rukometu. Što se tiče učestalosti bavljenja tjelesnom aktivnosti u slobodno vrijeme pokazalo se kako je najveći broj učenika svakodnevno aktivan, no potrebno je naglasiti kako su učenici značajno aktivniji od učenica. Izrazito pozitivnim pokazala se činjenica kako su učenici pozitivno usmjereni prema važnosti bavljenja sportom i pri tome nema spolnih razlika. Učenici su pokazali da razumiju utjecaj sporta na zdravlje tako što su izabrali zdravlje kao najvažniji razlog bavljenja sportom. Također smatraju kako satnica iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura nije dovoljna, te kako bi nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture trebala biti svaki dan.
Keywordspupils school free time physical activity sports
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za društvene znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
School Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-29
Parallel abstract (English)
Modern lifestyle significantly differs from the former, traditional lifestyle. Due to the progress of technology and science, lifestyle tempo has become faster and people are becoming overwhelmed with obligations in order to secure safer future for themselves and their children, which causes the amount of free time to decrease. All of these factors influence the way children spend their free time. Children today mostly do not spend their free time in a quality fashion, by doing physical activities, but they are rather being seduced by sedentary lifestyle, that does not require any muscle exertion. Lack of activity in children and young people as well as remaining in closed rooms have negatively influenced the anthropological status and health status of the individual in general. Seeing that free time of children and young people has always been attracting a lot of attention from the experts, many researches on this topic have been conducted. Aim of this thesis is to discover what pupils do in their free time, to which extent they do physical activities in comparison to other types of activities, if they recognize the value of doing physical activities and how they feel about the number of classes of physical education in lower grades. Research has been conducted on a sample of 188 pupils; 95 male pupils and 93 female pupils of all 6 elementary schools in Vukovar. Research results reveal that pupils of the 4th grades of elementary schools mostly spend their free time doing sports, which is followed by usage of modern technologies and watching TV. Most often, children spend approximately an hour in front of the TV or a computer, while 39% of them spend between 2 and 3 hours a day, which is more than recommended. It is important to emphasize a positive fact that the biggest number of children chooses one of the sport activities as an extracurricular activity, which exceeds the other options in percentage. In it also important to state that a significantly bigger number of boys choose sport as an extracurricular activity, in comparison to girls. The biggest number of children does sport actively in their free time; boys mostly choose football and basketball and girls are more inclined to dancing, roller-skating and handball. In terms of frequency of doing physical activities in their free time, it has been revealed that the biggest number of pupils is active on a daily basis, but it needs to be stressed that the boys are significantly more active than the girls. Extremely positive was the fact that, regardless of gender, all the pupils perceive the significance of doing sports in a positive manner. Pupils have proven that they understand the influence of sports on their health by selecting health as the most important reason of doing sports. They also feel that the number of classes of physical education is inadequate and that it should be implemented into their schedules on a daily basis.
Parallel keywords (Croatian)učenici škola slobodno vrijeme tjelesna aktivnost sport
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:426706
CommitterJosipa Zetović