undergraduate thesis
Tema o građi i funkciji mozga u djećjem vrtiću

Ornela Joh (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za društvene znanosti
Metadata
TitleTema o građi i funkciji mozga u djećjem vrtiću
AuthorOrnela Joh
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za prirodne znanosti iz predmeta Prirodoslovlje pod vodstvom mentorice izv.prof.dr.sc. Irelle Bogut i sumentora mr.sc. Željka Popovića, profesora visoke škole. Mozak je tema koja nije zastupljena u dječjem vrtiću. Svega 36 % odgojitelja susrelo se s temom mozak kroz razne projekte,suradnju s fakultetom i studentima te zbog tjedna mozga koji se održava od 10. do 16. ožujka. Godina 2014. proglašena je Europskom godinom mozga, a kampanju poznatu u svijetu kao Brain Awareness Week inicirala je organizacija The Dana Alliance for Brain Initiatives i provodi se sa svrhom promicanja znanja o mozgu. Cilj ovog istraživanja je istražiti koliko često se provodi tema mozak u dječjem vrtiću i provodi li se uopće. Diplomskim radom žele se ispitati predrasude odgojitelja vezane za teme ,poput mozga, koje su na prvi pogled zahtjevne za predškolsku dob. Zadatak je i ispitati što je po njihovom mišljenju složena a što jednostavna tema u radu s djecom te na koji način bi svatko od njih proveo temu mozak na razini skupine ili na razini vrtića. U istraživanju je sudjelovalo 30 odgojiteljica iz dva dječja vrtića u Osijeku i 10 odgojitelja iz dječjeg vrtića u belom Manastiru. Istraživanje je provedeno tijekom veljače 2015. godine anketnim upitnikom koji se sastojao od 7 pitanja, od toga su dva bila zatvorenog tipa. Rezultati su pokazali da odgojitelji smatraju da je u praksi najvažnije nuditi nešto novo i drugačije te izaći iz zadanih okvira. Podijeljeni su oko pretpostavke da dob diktira teme s kojima se djeca susreću u dječjem vrtiću. Odgojitelj uvijek mora nuditi djeci nešto novo i drugačije, s tom tvrdnjom se slaže 90 % odgojitelja, no ostaje pitanje primjenjuje li se to i u praksi u dječjem vrtiću.Ovo je istraživanje pokazalo da većina odgojitelja smatra kako su odgojitelji ti koji nenamjerno podcjenjuju djecu (70 %).
KeywordsThe brain kindergarten educators activities on the brain topic.
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za društvene znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate pre-school education
Academic title abbreviationuniv.bacc.praesc.educ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-03-24
Parallel abstract (English)
This graduate thesis was done at the Department of Natural Sciences, subject of Nature and Science under guidance of mentor Irella Bogut, Assoc.Prof., D.Sc. and co-mentor Željko Popović, M.Sc., College Prof. The brain is a topic that is not represented in kindergarten. Only 36% of educators met with the theme of the brain through various projects, collaborating with faculty and students, and for weeks the brain, which takes place March 10 to 16 Year 2014 was declared the European Year of the brain, a campaign known in the world as Brain Awareness Week was initiated by The Dana Alliance for Brain Initiatives and carried out with the purpose of promoting knowledge about the brain. The aim of this study is to investigate how often performed topic brain in kindergarten and is it being implemented at all. Diploma theses want to examine prejudice educators on topics, such as the brain, which at first glance too much trouble for preschool age. The task is to examine what is in their opinion, complex and as simple theme in working with children and how to make each of them spent the topic of the brain at the group level or at the level of kindergarten. The study included 30 educators from two kindergartens in Osijek and 10 educators from kindergarten in Beli Manastir. The survey was conducted in February 2015, a questionnaire which consisted of seven questions, of which two were closed. The results showed that educators believe that in practice the most important to offer something new and different and get out of the box. They are divided about the assumption that age dictates the topics that children face in kindergarten. Trainer must always offer the children something new and different, with this statement agrees 90% of educators, but the question remains as to whether this is in practice in kindergarten.This study showed that most educators believe that educators are the ones who unintentionally underestimate children (70%).
Parallel keywords (Croatian)Mozak dječji vrtić odgojitelji aktivnosti na temu mozak.
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:651401
CommitterJosipa Zetović