master's thesis
Children and growing up in classic and contemporary childrens literature

Ana -Marija Bliznac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleDijete i odrastanje u starijoj i suvremenoj dječjoj književnosti
AuthorAna -Marija Bliznac
Mentor(s)Valentina Majdenić (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad rezultat je proučavanja prikaza lika djeteta u hrvatskoj dječjoj književnosti. Cilj rada je donijeti prikaz dječjih likova i djetinjstva u odabranim djelima dječje književnosti nastalih u različitim razdobljima te na taj način uvidjeti kako su djeca odrastala prije, a kako odrastaju danas. Analizirani su sljedeći romani: Zlatni danci (1918.), Jagode Truhelke, Juma (2007.), Đurđice Stuhlreiter i Ideš mi na živce (2011.), Sanje Pilić. U Zlatnim dancima, koji pripadaju starijoj književnosti, dijete je prikazano kao funkcija čija je obveza da usvaja obrasce ponašanja koje mu prenose odrasli, autoritet roditelja je neupitan te djeca snose posljedice za svoje ponašanje. Djeca su odrastala u patrijarhalnoj obitelji gdje su vidljive rodne podjele, no ipak se može reći da se tu radi o sretnom djetinjstvu obilježenom dječjom igrom i naivnošću. To se ne može reći za djecu prikazanu u suvremenoj književnosti koja su, zbog problemskih situacija u obitelji, zakinuta za igru i sretno odrastanje. U odabranim primjerima suvremene dječje književnosti javlja se obratna situacija u kojoj djeca preuzimaju ulogu odraslih zbog čega prerano sazrijevaju. Djetinjstvo više nije razdoblje udobne sigurnosti obilježeno igrom, već djeca odrastaju u nesređenim obiteljskim prilikama s upitnim autoritetom roditelja i njihovom vidljivom nebrigom.
Keywordschild children’s novel childhood family growing up Zlatni danci Juma Ideš mi na živce Jagoda Truhelka Đurđica Stuhlreiter Sanja Pilić
Parallel title (English)Children and growing up in classic and contemporary childrens literature
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
This thesis is the result of the representation of the child in Croatian children’s literature. The aim of the thesis is to show the representation of children characters and their childhood in selected children literature novels developed in different periods and to see the difference between children’s childhood then and now. There are analyzed the following novels: Zlatni danci (1918.), Jagoda Truhelka, Juma (2007.), Đurđica Stuhlreiter and Ideš mi na živce (2011.), Sanja Pilić. In older literature the child is showed as a function whose obligation is to learn behavior patterns transferred by adults. Adult authority is unquestionable and children have to suffer the consequence for their behavior. Children who grew up in patriarchal family we could see gender division but we can also say that there is a happy childhood marked by child’s play and naivety. That you cannot say for the children portrayed in contemporary literature, those children due to the problems in their family miss out playing time and happy childhood. In those literature works there is a reversed situation where children become adults and they mature too early. Childhood is no longer the period of safety and children grow up in a chaotic family situation by questioning the authority of parents and their conspicuous lack of care.
Parallel keywords (Croatian)dijete dječji roman djetinjstvo obitelj odrastanje Zlatni danci Juma Ideš mi na živce Jagoda Truhelka Đurđica Stuhlreiter Sanja Pilić
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:152889
CommitterNikolina Milanović