undergraduate thesis
Stereotypes in picture books

Klara Grivić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleStereotipi u slikovnicama
AuthorKlara Grivić
Mentor(s)Valentina Majdenić (thesis advisor)
Abstract
Suvremeno doba nudi nam obilje informacija koje primamo putem medija, bilo to putem televizije, interneta, knjiga, a samim time i slikovnica. Slikovnica, kao prva knjiga u djetetovu ţivotu, ima vrlo vaţnu ulogu u cjelokupnom razvoju djeteta. Naţalost, velik broj slikovnica potiče učenje i usvajanje spolno-stereotipnih stavova, a to se moţe primijetiti i kod djece predškolske dobi. Samo letimičnim uvidom u slikovnice dolazimo do zaključka da većina slikovnica promiče rodnu nejednakost. Kao takve, one promiču razmišljanje kako su dječaci, tj. muškarci, uvijek hrabriji, zanimljiviji i sposobniji od djevojčica i ţena, a djevojčice i ţene osjećajnije su, krhke i treba ih se „spasiti“. Današnja kultura podijelila je svijet na plavi i ruţičasti, stoga je prevencija spolno-stereotipnog razmišljanja kod djece uvelike potrebna. Naime, stereotipi negativno utječu na dječji razvoj, ograničavaju njihove profesionalne teţnje, oblikuju stavove o njihovim budućim roditeljskim ulogama, pa čak utječu i na karakteristike njihove ličnosti. Cilj ovog rada prikazati je u kojoj su mjeri slikovnice bogate spolnostereotipnim karakteriziranjem likova te kakvi su stavovi djece predškolskog uzrasta (6-7godina) u starijoj odgojnoj skupini u vrtiću Zrno Virje o rodnim ulogama.
Keywordsmedia picture book sexually stereotypical attitudes children
Parallel title (English)Stereotypes in picture books
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate pre-school education
Academic title abbreviationuniv.bacc.praesc.educ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The modern age offers us a wealth of information we receive through the media- through television, the Internet, books and picture books. The picture book, the first book in a child's life, plays an important role in the overall development of the child. Unfortunately, a large number of picture books encourages learning and the adoption of sex-stereotyped attitudes, and this can be observed in children of preschool age. Just a cursory inspection of the picture books come to the conclusion that most picture books promotes gender inequality. As such, they promote thinking that the boys, men, are still bolder, more interesting and more capable than girls and women, and girls and women are more sensitive, fragile and need to be "saved". Today's culture is a shared world of the blue and pink, so prevention of sexually-stereotypical thinking in children is greatly needed. The stereotypes have a negative impact on children's development, limiting their professional aspirations, shaping attitudes about their future parental roles, and even affect the characteristics of their personality. The purpose of this project is to show the extent of sexually stereotyped characterization of the characters in picture books and the attitudes about gender roles of preschool children (age of 6 and 7) in the older educational group in kindergarden Zrno in Virje.
Parallel keywords (Croatian)mediji slikovnica spolno-stereotipni stavovi djeca
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:442047
CommitterNikolina Milanović