master's thesis
Aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe školske dobi

Tena Pasarić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleAktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe školske dobi
AuthorTena Pasarić
Mentor(s)Jasna Šulentić Begić (thesis advisor)
Abstract
Nastava glazbene kulture od školske godine 2006./07. odvija se prema otvorenom modelu, prema kojem je jedino obvezno nastavno područje slušanje i upoznavanje glazbe. Učitelji bi trebali aktivnim slušanjem glazbe približiti učenicima umjetničku glazbu te estetskim odgojem utjecati na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom ožujka i travnja 2016. godine u OŠ „August Cesarec“ u Ivankovu, u prvim i četvrtim razredima i njime je obuhvaćeno 144 učenika. Pomoću anketnog upitnika ispitana su mišljenja učenika, a promatrana je i nastava glazbene kulture čiji je tijek sata zabilježen u istraživačkom dnevniku. Istraživanjem se željelo doći do saznanja provode li učitelji aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj u nastavi glazbene kulture te utječe li nastava glazbene kulture na glazbeni ukus i glazbene preferencije anketiranih učenika. Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji u velikoj mjeri provode aktivno slušanje i estetski odgoj, no još uvijek često koriste izvanglazbenu motivaciju i potiču učenike na zamišljanje izvanglazbenih sadržaja. Također je potvrđeno da nastava glazbene kulture utječe na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika jer učenici na nastavi glazbene kulture vole slušati umjetničku glazbu. Iako u slobodno vrijeme učenici radije odabiru popularnu ili dječju glazbu, učenici mlađe školske dobi imaju pozitivan stav prema umjetničkoj glazbi.
Keywordsopen model active music listening aesthetic education of students
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Art of Music
Music Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Teaching music, since the school year 2006/07, is preformed according to the open model, in which the only compulsory teaching area is listening and introduction to music. Teachers should bring classical music closer to students by actively listening to music and affect musical taste and musical preferences by aesthetic education. In this paper, a survey was conducted which took place in March and April 2016 in primary school August Cesarec in Ivankovo, in the first and fourth grades and it included 144 students. The opinions of students were surveyed with the questionnaire and music lessons are observed and recorded in the research diary. The aim of the survey was to examine whether teachers implement actively listening to music and aesthetic education in teaching music and whether music lessons affect musical taste and preferences of the surveyed students. The results showed that teachers largely carry out active music listening and aesthetic education, but they still often use non-musical motivation and encourage students to imagine non-musical contents. It is also confirmed that music lessons affect music taste and preferences of students because they like to listen to classical music in music lessons. Although students prefer listening to popular or children's music in their free time, younger pupils have a positive attitude towards classical music.
Parallel keywords (Croatian)otvoreni model aktivno slušanje glazbe estetski odgoj učenika
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:827409
CommitterNikolina Milanović