master's thesis
Listening to music in Music Curriculum

Ivona Sukop (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitlePodručje slušanje glazbe u nastavi glazbene kulture
AuthorIvona Sukop
Mentor(s)Vesna Svalina (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za umjetnička područja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku iz predmeta Glazbena slušaonica I pod stručnim vodstvom mentorice doc.dr.sc Vesne Svalina. Slušanje i upoznavanje glazbe jedno je od najmlađih područja glazbene nastave. Od školske godine 2006./2007. program je u nastavi glazbene kulture otvoren. Prema otvorenom modelu zadana je aktivnost slušanje glazbe i usvajanje muzikoloških sadržaja, dok ostale aktivnosti bira sam učitelj. S obzirom na središnje mjesto u glazbenoj nastavi, područje slušanja i upoznavanja glazbe pruža estetski odgoj učenika te ga nastoji osposobiti za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe kroz aktivno doživljavanje glazbenih djela. Spoznajući glazbu i njezinu funkciju u općeobrazovnoj školi, ali i s obzirom na masovne medije, koji uvelike utječu na glazbeni ukus učenika, učitelj ima vrlo zahtjevnu ulogu u procesu odgoja i obrazovanja putem glazbe. Donošenjem Nacionalnog okvirnog kurikuluma 2011. godine u Hrvatskoj se mijenja pristup poučavanja te tako glavni cilj primarnoga odgoja i obrazovanja više nije prenošenje sadržaja, već razvoj učeničkih kompetencija. Glazbena nastava u okviru novih kurikularnih pristupa zahtjeva i određene kompetencije učitelja za poučavanje glazbe koje su potrebne za kvalitetno ostvarivanje kurikuluma glazbene kulture. U radu je prikazano istraživanje provedeno s učiteljima razredne nastave iz Osječkobaranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Cilj je istraživanja bio utvrditi važnost nastavnog područja slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture, učestalost provođenja glazbenih aktivnosti na primarnom stupnju obrazovanja te kompetencije učitelja za vođenje učenika u aktivnosti slušanja glazbe s obzirom na očekivanja koja pred njih postavlja nacionalni kurikulum.
Keywordsactive listening to music music teaching national curriculum the open model competencies
Parallel title (English)Listening to music in Music Curriculum
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineFIELD OF ART
Art of Music
Music Education
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
This thesis is made at the Faculty of upbringing and education in Osijek - section art, course Listening to music I under tuition of doc. dr. sc. Vesna Svalina. Listening to music and getting introduced to music is one of the youngest areas of teaching of music. The programme started in the school year 2006/2007 as a part of music culture teaching. According to the open model there is a given activity of listening to music and acquiring some music items, while other activities are chosen by the teacher. As listening and getting introduced to music is the basis of music lessons it provides the esthetic education and trains the student to give the critical and esthetical judgement through active experience of music. The teacher has a very demanding role at music education considering mass media and its influence on music preferences of students. There are some changes in the main goal of the basic upbringing and education introduced by National curriculum from 2011 where training students' competences should be at first place instead of transmitting contents so that some teaching competences are required for quality lessons prescribed by National curriculum for teaching of music. This work presents a research conducted with primary school teachers working in the first four grades from Osječko–baranjska and Vukovarsko–srijemska municipality. The goal of the research was to establish the importance of listening to music within music teaching, frequent music activities at basic level of eduaction and teachers' competence in guiding students while listening. All these expectations are set by National curriculum.
Parallel keywords (Croatian)aktivno slušanje glazbe nastava glazbe nacionalni kurikulum otvoreni model kompetencije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:290618
CommitterNikolina Milanović