master's thesis
Sentence structure in narrative discourse of young school-age children

Maja Mamula (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleSintaksa rečenice u pripovjednom diskursu djece mlađe školske dobi
AuthorMaja Mamula
Mentor(s)Dubravka Smajić (thesis advisor)
Abstract
Sintaktički je razvoj u djeteta najintenzivniji između treće i pete godine, ali on se nastavlja i poslije tijekom školovanja te u odrasloj dobi. Rani je sintaktički razvoj obilježen usvajanjem novih sintaktičkih ustrojstava, dok se kasniji sintaktički razvoj odnosi na sposobnost kombiniranja već usvojenih jezičnih ustrojstava. Sintaktički razvoj djece školske dobi nedovoljno je istražen te se sa psiholingvističkog gledišta nameću brojna pitanja. Svrha je ovoga rada ispitati koje rečenične vrste rabe jednojezična djeca urednoga jezičnogovornoga razvoja u dobi od osam i deset godina prilikom pripovijedanja te na temelju dobivenih rezultata opisati razlike u proizvodnji rečenica između dviju navedenih dobnih skupina. Istraživanje je obuhvatilo desetero osmogodišnjaka i isto toliko desetogodišnjaka, a njihova je ovladanost rečenicama ispitana slikovnicom Žabo, gdje si? (Frog, where are you?, Mayer 1969.) Dobiveni rezultati pokazali su kako djeca mlađe školske dobi najčešće stvaraju složene rečenice te kako su unutar njih najzastupljenije višestrukosložene. U najmanjem su se postotku učenici služili neoglagoljenim rečenicama.
Keywordsyoung school-age narration sentence syntax syntactic development of a child
Parallel title (English)Sentence structure in narrative discourse of young school-age children
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
General Linguistics
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The development of the syntax is the most intensive between the ages of three and five, but it continues to develop later during the school age and mature age. Early syntactic development is marked by the adoption of new syntactic structures, while the later syntactic development refers to the ability to combine the acquired language structures. Syntactic development of young school-age children is insufficiently investigated and the psycholinguistic point of view imposed a number of issues. The purpose of this research is to investigate the types of sentences used by unilingual children with regular language development at the ages of eight and ten in narration and to describe differences in sentence production between two specified age groups on the basis of the results The study included equal number of children (10) at each age group and their acquisition of the sentences w as examined using a wordless picture book Frog, where are you? (Mayer, 1969) The results show that young school-age children usually produce complex sentences and that the most common are multiple complex sentences. Elliptical sentences were the least prod uced type of sentences.
Parallel keywords (Croatian)mlađa školska dob pripovijedanje rečenica sintaksa djetetov sintaktički razvoj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:315167
CommitterNikolina Milanović